Försvarsmakten · Publicerad Igår 08:41

Sökande förband/enhet: Livregementets Husarer K3, 32.a Underrättelsebataljonen, 323. Fallskärmsjägarskvadronen

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning som GSS/K fallskärmsjägare vid fallskärmsjägarpluton. Befattningen är nivå OR 1 till OR 4.

Beskrivning av enheten: Se www.forsvarsmakten.se/k3

Placeringsort: Karlsborg

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som fallskärmsjägare utgör du spjutspetsen på arméns underrättelseförband. En fallskärmsjägarpatrull rör sig självständigt över stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att samla in information genom fast och rörlig spaning. Till din hjälp har du ett antal olika sensorer för dokumentation samt bekämpning.

Informationen är underlag till högre chef, så att han kan fatta vidare beslut om hur striden ska föras. Patrullen har också till uppgift att leda in indirekt eld på djupet samt att lösa vissa stridsuppgifter.

Uppgifterna skall kunna lösas i alla typer av terräng och under dygnets alla timmar. Fallskärmsjägarpatrullen förflyttar sig till fots, med skidor, eller i terränggående fordon. Andra transportsätt är genom fallskärm, båt och ytsim.

Generella krav för anställning
 • Skall ha genomfört värnplikt med goda betyg, genomfört GMU och varit anställd som GSS/K under minst 1 år alternativt genomfört grundutbildning med goda betyg.
 • Mycket god fysisk förmåga.
 • Synkrav 1,0 på båda ögonen alt. minst 0,9 på ett öga.
 • Simkrav 200 m, samt 25 m under ytan.
 • Skall ha lägst B-körkort.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande kvalifikationer
 • Utbildad/erfarenhet i jägar-/spaningstjänst
 • Förarbevis på militära fordon tex Tgb 14/15.
 • Erfarenhet i sambands-, eldlednings-, fältarbets-, sjukvårds och prickskyttetjänst.
Dokument att bifoga ansökan
 • Personligt brev och CV
 • Högskole-, universitetsbetyg eller annan eftergymnasial utbildning
 • Körkort och militära förarbevis
 • Militärt vitsord
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Kn Viktor Janderberg
32. Underrättelsebataljon, 323. Fallskärmsjägarskvadron
0505-45 10 00
K3-FJS@mil.se

Fackliga representanter:

ATO K 3 (ATO-k3@mil.se)

Ansökningsprocessen: Vi kommer att gå igenom ansökningshandlingarna och kalla lämpliga kandidater till förtest under 3 dagar (v.915 och v924). Under förtestet görs fysiska tester, läkarundersökning och intervju.

Tillträde: Tidigast 2018-06-17. Grundkurs fallskärmsjägare genomförs 2019-08-05-2019-10-25. Vi tillämpar provanställning.

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-28

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga