Försvarsmakten · Publicerad 18 dec

Ställföreträdande plutonchef till TUAV pluton

Typ av anställning: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Karlsborg

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.

Beskrivning av enheten

Den Taktiska UAV (Unmanned Aerial Vehicle) plutonen är en del av 32:a Underrättelsebataljon. Att skapa underrättelseunderlag till högre chef är huvuduppgiften för enheten. Enheten arbetar med inhämtning i operationsområdet både före, under och efter markförbandens operationer. Vårt arbete syftar till att ge högre chef det bästa möjliga beslutsunderlaget. Enheten består av flera ingående delar som arbetar med att bedriva flygunderhåll, bearbeta inhämtad information samt bedriva flygtjänst. Enheten har tidigare präglats av hög insatsfrekvens och medverkat vid insats i både Afghanistan och Mali där vår förmåga varit mycket eftertraktad. Denna historik innebär att både nationell och internationell tjänst kan komma att bli aktuell för personal vid enheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som ställföreträdande plutonchef är du plutonchefens närmaste medarbetare. Du stöttar chefen i planering av verksamhet och genomdriver de beslut som fattats och agerar i plutonchefens anda. Ställföreträdaren planerar verksamhet i linje med verksamhetsplanen. Ställföreträdaren agerar chef i plutonchefens frånvaro och är insatt i pågående processer samt beslut som fattats. Verksamhetsuppföljning är en av huvuduppgifterna för ställföreträdaren som ofta deltar och följer verksamhet så att den strävar mot enhetens uppsatta mål. Utöver det stöttar även ställföreträdaren plutonchefen med administrativ tjänstfrämst inom personalhantering, rekrytering samt materieltjänst. Som chef är du ett föredöme och agerar rätt och riktigt både i administrativa sysslor och i fältmiljö.

Krav för anställning:
 • Godkänd specialistofficersutbildning, SOU
 • Godkänd fysisk förmåga enlig FmFysS kravtabell 3
 • Erfarenhet av rollen som instruktör
 • B-körkort
Meriterande kvalifikationer
 • Tidigare erfarenhet av jägar- eller spaningsförband
 • Tidigare erfarenhet av rollen som ställföreträdande plutonchef
 • Skjutledare bana samt SUSA instruktör
 • Övriga militära instruktörsutbildningar
 • Utlandstjänstgöring
Personliga egenskaper
 • Följsam
 • Strukturerad
 • Säkerhetsmedveten
 • Ödmjuk
 • Kreativ
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Tillträde

Efter överenskommelse

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

K3-32undbat-1tuav@mil.se

Dokument att bifoga ansökan
 • Personligt brev
 • CV med referenser
 • Gymnasiebetyg
 • Examensbevis från Militärhögskola
 • Högskole-, universitetsbetyg eller annan eftergymnasial utbildning
 • Militärt vitsord från grundutbildning och ev internationell tjänstgöring
 • Körkort och militära förarbevis
Fackliga representanter

Ewa Hernqvist (Officersförbundet)

Britt-Marie Johansson (Försvarsförbundet)

Tel: 0505-451000 (vxl)

Ansökningsprocessen

Vid uttagning kommer du att bli kallad till tester samt anställnings- och säkerhetsprövningsintervjuer.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-12-31

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga