Försvarsmakten · Publicerad 27 aug

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande plutonchef stödjer du plutonchefen i exempelvis rekrytering, planering, ledning, utbildning och att följa upp plutonens samtliga funktioner. Specifikt för Underhållsplutonen är dess komplexa sammansättning av funktioner. Tjänsten ställer krav på samordning, systemförståelse och en inställning att vilja understödja bataljonen i lösandet av uppgift. Du förväntas att delta i insatser i den omfattning som regering och riksdag beslutar om. Under den period då du inte är insatt bedrivs fortlöpande utbildning, träning och återhämtning.

Underhållspluton
Underhållsplutonen ingår i 320 Funktionsskvadron. Plutonen är bataljonens viktigaste resurs när gäller sjukvård, reparationer och förnödenhetsförsörjning.
Under plutonens ledning lyder en reparationsgrupp, en underhållsgrupp och en sjukvårdsresurs. Underhållsplutonen funktionsleds till stor del av logistiksektionen på bataljonen (S4), och skvadronens tekniska chef.

Meriterande kvalifikationer
Specialistofficer (OR6-7)
Utbildad inom logistik och underhållstjänst.
Tidigare erfarenhet som trossoldat/underhållssoldat/mekaniker/teknisk officer.
Tidigare genomfört internationell insats i befattning.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag 2018-09-30.
Tillträde sker enligt överenskommelse

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Mj Christian Göransson
Skvadronchef
320 Funktionsskvadron
32. Underrättelsebataljon
0505-45 10 00
christian.goransson@mil.se

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga