Försvarsmakten · Publicerad 12 okt 2020

Beskrivning av enheten

Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Läs mer: Särskilda operationsgruppen

Beskrivning av befattningen:

Att vara understödsoperatör/INSATSSJUKSKÖTERSKA vid Särskilda operationsgruppen är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter, din specialisttjänst förväntas du kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra uppgifter i egen specialisttjänst enskilt och i grupp samt att även utgöra rådgivare inom eget område till chefer främst på genomförandenivå.

Du kommer bl.a att:
  • understödja lägre sjukvårdsnivå
  • ingå i en mindre enhet och vara den första legitimerade sjukvårdsnivån
  • självständigt agera som sjuksköterska
  • vara funktionsföreträdare
Ditt fokus kommer att vara insatsorganisationen men arbetsuppgifter kopplade till basorganisationen kommer också att lösas. Där kommer du att ansvara för och stödja genomförande av utbildning inom eget område. Vidmakthålla/utveckla egen förmåga bl.a genom klinisk tjänstgöring samt utveckla funktionen.

Läs mer: Understödsoperatör

Generella krav:

Svensk medborgare

Körkort lägst *B

Pågående utbildning till sjuksköterska (lägst)

Genomfört något av följande (lägst) med godkända vitsord:
  • Värnplikt
  • GMU
  • GU
Meriterande:

Leg. sjuksköterska

Specialistutb inom anestesi-/intensiv-/prehospital vård

2 års erfarenhet inom akutsjukvård

Tccc

B-ATLS/BARTS

Phtls

Övrigt:

Sökande som saknar officersexamen erbjuds anställning enligt Lag(2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar (GSS/K).

Upplysningar om befattningen:

sog@mil.se (att. Pers.sekt - Understödsoperatör)

Ansökan

Med ansökan skall foto, CV och personligt brev samt ev. kopia på sjuksköterskelegitimation, genomförd specialistutbildning bifogas. Andra intyg/bevis motsv som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan:

201201

Handläggning av sökande/övrigt:

De som SOG efter urval bedömer lämpliga kommer att kallas till en uttagningstest. Testet genomförs under två-tre veckor i maj 2021 och omfattar bl.a. en fältmässig del samt intervjuer/undersökningar mm. I samband med en eventuell kallelse till uttagningstest kommer alla detaljer såsom arbetstid, resor, utrustning mm informeras om. En info/förberedelsehelg kommer att genomföras 5-6 feb 2021.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga