SAAB AB · Publicerad 5 juli

Vad du blir en del av
Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Vi söker en ny medarbetare som strategisk inköpare. Inom inköp jobbar vi kategoristyrt inom 5 olika kategorier - mekanik, icke metalliska produkter, elektronik, framdrivning och verkan samt system. Tjänsten är organiserad inom avdelning Procurement.

Du kommer ingå i ett engagerat inköpsteam som direkt bidrar till företagets resultat genom bra avtal och goda leverantörsrealtioner. Avdelningen ansvarar för att anskaffa varor och tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och till bästa totalkostnad för företaget på ett affärsmässigt och optimalt sätt.

Vi är och verkar i en matrisorganisation med många internationella kontakter. Målet är att öka fokuseringen på upphandling och inköp inom hela Dynamics för att göra oss mer konkurrenskraftiga. Du har en viktig roll att i samverkan med produktion- och utvecklingsenheterna skapa de bästa förutsättningarna för att realisera våra strategier, uppnå våra långsiktiga mål och möta våra utmaningar.

Din framtida utmaning
Din huvudsakliga uppgift som strategisk inköpare är att vara kommersiellt ansvarig vid upphandling av produkter och tjänster i affärsenhetens olika program och projekt.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för förhandlingar, teckna, vidareutveckla och förvalta avtal. Upprätthålla leverantörsrelationer samt kontinuerligt utvärdera befintliga och potentiellt nya leverantörer och verifiera deras förmåga att uppfylla ställda krav. Analysera kostnadskalkyler och kostnadsutveckling. Att tillsammans med varugruppen och produktinköpare säkerställa leverantörsstrategier utifrån ett produktperspektiv.

Du kommer ha omfattande kontakter inom och utanför företaget, vilket kräver att du är en utåtriktad person som har förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt.

Den du är idag
Vi söker dig med teknisk eller ekonomisk utbildning på högskolenivå eller likvärdig dokumenterad utbildning med flerårig erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete.

Du har stor förmåga att arbeta självständigt likväl som i team mot uppsatta mål och tidplaner. Är drivande och kommunikativ med tydligt affärsfokus och god analytisk förmåga. Ditt arbete präglas av gott affärsmannaskap och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Har erfarenhet av kontraktskrivning och förhandling. Har stor förmåga att verka i en internationell organisation.

Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Explore your potential, find your edge. Vårt innovativa, samarbetsfokuserade och pragmatiska tänkande har hjälpt oss att driva gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi kallar det vår thinking edge. På Saab kan du utveckla din personliga spets, stärka din kompetens och dela idéer med andra. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig trygg, och som vi ser det, en mänsklig rättighet. Genom system och lösningar som ökar säkerheten bidrar vi till detta. Företaget kännetecknas av våra värderingar: VILJA - KUNNANDE - FÖRTROENDE

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga