Försvarsmakten · Publicerad 17 okt

SSS lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska utgöra dimensionerande krav för all utbildning, träning, övning och utveckling som sker vid SSS, och där det önskade slutläget är ökad tillgänglighet med samövade marina krigsförband som har förmågan att möta en kvalificerad motståndare här och nu.

Kvalitén, viljan och förmågan hos personalen är det som är direkt avgörande för SSS möjlighet att lägga grunden till Sveriges marina förmåga

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som HR-chef på Sjöstridsskolan kommer du att driva utvecklingen av förbandets HR-frågor. HR-chefen ger stöd till förbandsledningen samt leder HR-sektionen (N1). Denna består utöver chefen av en HR-generalist och en planeringsofficer och ingår som en del i staben medan du som HR-chef i vissa frågor lyder direkt under förbandschefen.

I uppdraget ingår att leda utvecklingen av personal- och arbetsgivarfrågor utifrån mål och uppdrag, se till att enhetschefer och övriga verksamhetschefer erhåller lokalt stöd enligt Försvarsmaktens HR-processer, att utveckla arbetsgivarvarumärket och framtida kompetensförsörjning. Du har ansvaret för att integrera HR i verksamheten utifrån verksamhetens behov. Riktlinjer för arbetet är myndighetens värdegrund, fastställda policys och instruktioner samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom HR- området.

Du kommer att vara krigsplacerad vid Sjöstridsskolan som HR-chef och verkar i personaltjänst i hela beredskapsskalan. Du företräder arbetsgivaren och förväntas agera i denna roll i alla situationer vilket kräver integritet och lojalitet av dig som person. Som chef måste du vara ett föredöme och en aktiv företrädare av Försvarsmaktens värdegrund.

Kvalifikationer:
  • Akademisk utbildning/annan jämförbar utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom Human Resource Management.
  • Erfarenhet av kvalificerat personalarbete.
  • God muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska språket.
  • God kunskap om Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Meriterande:
  • Erfarenhet av chefsbefattningar med personal/verksamhetsansvar.
  • Erfarenhet av verksamhets- och förändringsledning.
  • Erfarenhet av att ha bedrivit större förändringsarbete.
  • Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet, företrädesvis i Försvarsmakten.
  • Körkort lägst klass B.
Personliga egenskaper:
Du ska ha förmåga att se visionärt, ha en analytisk förmåga som kan se helheter men också dess konsekvenser på detaljnivå. Befattningen kräver att du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa HR-frågorna till verksamhetsmålen. Du ska ha ett lugnt och säkert uppträdande, kunna kommunicera, motivera och ta beslut. Befattningen kräver att du har goda ledaregenskaper och en mycket hög integritet. Det är viktigt att du kan företräda Försvarsmaktens värdegrund.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Slutkandidaterna kan komma att genomföra kompletterande bedömning, exempelvis tester och fördjupade intervjuer.

Befattningen är en civil tillsvidareanställning. Befattningen kommer även att innebära tjänsteresor.
Sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom FM.

Tillträde enligt överenskommelse.
Löneanspråk i samband med urvalsprocessen.
Arbetsort: Karlskrona, Örlogshamnen

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Jan Nordin, 0455-866 10.

Fackliga kontaktpersoner vid Sjöstridsskolan är för:
Försvarsförbundet, Annki Häggberg tel. 070-568 55 45
Officersförbundet, Mikael Vinde tel. 070-634 75 22
SACO, Andreas Nilson tel. 076-649 25 33

Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2018-11-15. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för jobbet som HR-chef.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga