Trafikverket · Publicerad 18 feb

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda vår verksamhetsenhet och vara med och utveckla en modern och innovativ underhållsverksamhet. Som enhetschef är din huvuduppgift att leda, samordna och utveckla enheten. Du har ett personal-, budget- och resultatansvar för enheten och ansvarar för att din verksamhet når de mål som ställs på din enhet. Enheten består av ca 12 medarbetare, placerade i Kristianstad och Malmö, men kommer inom kort att utökas med ytterligare några resurser främst inom säkerhetsområdet. Du ingår i underhållsdistrikt syds ledningsgrupp där du förväntas delta aktivt för att bidra till avdelningens totala utveckling och leverans.

Som enhetschef verksamhetsstyrning inom underhållsdistrikt Syd ska du, i samråd med distriktschefen och i samspel med övriga enheter, utveckla underhållsdistriktet. Enheten ansvarar för att styra, samordna och följa upp avdelningens verksamhet och har också en samordnande och stödjande roll till de övriga enheterna bl a inom områdena ekonomi, säkerhet, kvalitet, risk samt koordinering av arbeten på väg och järnväg. Planering av åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt samordning av åtgärdsbeskrivningar ingår också som delar i enhetens åtagande.

Du kommer att ges ett stort förtroende, att tillsammans med dina medarbetare skapa arbetssätt och rutiner för ert arbete. Detta innebär att bl a att klarlägga ansvarsförhållanden, bedöma kompetensbehov, definiera samarbetsrelationer och gränssnitt gentemot andra delar av Underhåll, samt Trafikverket i övrigt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ekonomi eller teknik eller för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har tidigare erfarenhet från chefsroller med personalansvar. Alternativt har du flerårig erfarenhet av ledarskap i annan form, ex som projektledare där dina egenskaper och potential som en bra ledare bedömts som goda
  • har erfarenhet av roll där du har arbetat med ekonomi, budget och uppföljning
  • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av verksamhetsstyrning, målarbete och riskhantering
  • har erfarenhet av underhålls- och infrastrukturverksamhet
  • har erfarenhet som beställare av entreprenadverksamhet
För att lyckas i rollen som enhetschef verksamhetsstyrning har du god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga samt inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Vidare har god du samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Annika Canaki
0101238430

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet