Trafikverket · Publicerad 27 juli 2020

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift är att handlägga ärenden inom ledningstillstånd från start till slut genom att bereda, utreda och besluta. Diarieföring är en stor och viktig del av ditt dagliga arbete. Du har mycket kontakt med både kunder och våra interna samarbetspartners via mail och telefon. Du jobbar nära dina handläggarkollegor.

Du handlägger dina ärenden självständigt och ansvarar för att beslut av myndighetsärenden inom ledningstillstånd sker enligt gällande lagar och regelverk.

På avdelning Bidrags- och ärendehantering och ledningsärenden främjar vi bland annat till ett uppkopplat Sverige genom att ge tillstånd till att förlägga ledningar i vägområdet eller vid järnvägen.

Kvalifikationer
Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar, du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.

Vi söker dig som
  • har en avslutad gymnasieutbildning (3-årig)
  • har minst ett års erfarenhet av handläggning som vi bedömer relevant
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av handläggning på en myndighet som vi bedömer relevant.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vänligen svara på profilfrågorna, hänvisa inte enbart till ditt CV.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer kommer att ske under v.36.

Placeringsort är Kristianstad

Tjänsten är ett vikariat under tiden 1 oktober 2020-31 december 2021

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-10

Upplysningar

Rekryterande chef Ida Nyborg
0101238426

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
10 aug 2020
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga