Trafikverket · Publicerad 18 feb

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
För dig som har stort intresse av att bidra till utvecklingen av infrastrukturen och trafiken på våra järnvägar erbjuder vi nu en möjlighet till detta på Trafikverket i Kristianstad. Rollen som kapacitetsanalytiker är en spännande utmaning som ger dig mycket värdefull erfarenhet inom järnvägsyrket med inriktning på kapacitet. Din placering blir på Kapacitetscenter som ingår i Expertcenter på verksamhetsområde Planering.

Som kapacitetsanalytiker ansvarar du för expertkunskap i kapacitetsfrågor, infrastrukturfrågor och kapacitetsanalyser inom järnvägsområdet. Du medverkar i arbetet med Trafikverkets långsiktiga planering och medverkar i koordinering av trafikpåverkande åtgärder, en process där vi planerar för en horisont på 2-5 år. Som kapacitetsanalytiker utarbetar du även framtida trafikupplägg och tidtabeller efter önskemål från interna och externa intressenter.

Du arbetar med att analysera och simulera kapacitetsutnyttjande och trångsektorer i järnvägens trafiksystem samt bistår regioner och andra delar inom Trafikverket med expertkunskap inom kapacitetsområdet. Dessutom utför och deltar du i järnvägsutredningar som t.ex. kapacitetsutredningar för terminaler, depåer och ny infrastruktur. I ditt arbete som kapacitetanalytiker utför du förplanering inför kommande tågplaneprocesser och är stödjande i framtagande av ny tågplan. Vidare ingår att du förvaltar och utvecklar riktlinjer, system och modeller för kapacitetsanalys och trafiksimulering. Du medverkar i forskningsområden kring järnvägskapacitet inom Sverige men även internationellt samt analyserar och utvärderar problemställningar och olika beslutsunderlag. Detta sker såväl med etablerade som nyutvecklade metoder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har relevant högskole- eller universitetsutbildning om minst 240hp (160p) med inriktning logistik, trafik, samhälls, fysisk planering eller byggteknisk inriktning järnväg alternativt annan erfarenhet och utbildning som vi bedömer likvärdig.
  • har körkort för personbil
  • har goda språkkunskaper i engelska och svenska
  • har erfarenhet från verksamhetsområden med liknande planeringsprocesser
  • har kunskap i järnvägsområdets regelverk och trafikstruktur
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från arbeten med utredningar och rapportskrivning
  • har goda kunskaper vad gäller simuleringsverktyget Railsys och kapacitetsverktygen Trainplan eller TPS
  • har kunskap vad gäller trafikering på järnväg samt planering av transportsystemet
För att lyckas i rollen som Kapacitetsanalytiker tror vi att du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Det är även av vikt at du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer även krav på en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Åke Lundberg
0101238208

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Bertil Magnusson
0101235809
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga