Trafikverket · Publicerad 24 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Den 1 oktober 2016 lanserade Trafikverket en ny kommunikationsorganisation som är samlad i en central funktion. Den är organiserad utifrån våra målgrupper och vårt uppdrag är att bygga förtroende för Trafikverket genom att:

. skapa intresse och förståelse för Trafikverket genom att hålla samman den externa kommunikationen

. bidra till att nå verksamhetsmålen och sätta rätt förväntningar

. bygga stolthet hos medarbetarna för Trafikverket som samhällsutvecklare.

Lanseringen av vår nya organisation gör att vi just nu söker många nya talanger.

Arbetsuppgifter
Avdelningen Kommunikation Syd ansvarar för både Trafikverkets strategiska och operativa kommunikation i södra Sverige.

Som kommunikatör analyserar, planerar, genomför, följer upp och utvärderar du kommunikationsinsatser i Blekinge, Småland, Skåne och på Öland. Arbetet innefattar bland annat rådgivning, omvärldsbevakning, behovsanalys, målgruppsanalys, formulering av kommunikationsmål och -strategier, budskapsutformning och kanalval.

Kvalifikationer
För denna befattning krävs högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som anses likvärdig, 180 hp.

Du har minst 3 års erfarenhet av varierat kommunikationsarbete. Det är meriterande med erfarenhet av operativt kommunikationsarbete mot utpekade målgrupper inom området.

Kommunikatören ska ha goda kunskaper inom Officepaketet, kunskaper i webbpubliceringsverktyg (Episerver) och vara en duktig skribent med god språkbehandling på svenska.

För att nå framgång i rollen som kommunikatör inom Syd behöver du ha förmåga

. till helhetssyn och ett utifrån och in-perspektiv

. att påverka och driva kommunikationsfrågor med fokus på målgrupp

. att skapa mening och sammanhang för målgrupperna

. att självständigt ta ansvar och prioritera mellan arbetsuppgifter

. att skapa goda relationer och samarbeten

. till gott omdöme i etiska och moraliska frågeställningar

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-28

Upplysningar

Avdelningschef Anneli Nilsson
010-123 5524

Saco Lennart Staberg
010-123 6506

ST Pierre Karlsson
010-123 6444

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget