Trafikverket · Publicerad 18 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Projektingenjör Signal

Arbetsuppgifter
Som Projektingenjör Signal ska du med projektledares ledning och styrning även kunna arbeta självständigt och säkerställa utifrån lagar, regler, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner inom respektive teknikområde att entreprenader genomförs enligt avtalat kontrakt.

Följa upp anläggningens tillstånd och identifiera behov av åtgärder i anläggningen i syfte att:
.Föreslå förbättringsåtgärder.
.Ta fram underlag till lokal underhållsplan.
.Utföra systematisk kontroll av leveransuppfyllnad enligt gällande plan i syfte att följa upp entreprenörens åtagande inom tilldelade entreprenadkontrakt.
.Säkerställa teknisk säkerhetsstyrning inom sitt teknikområde
.Driva produktionstekniska möten.

I befattningen ingår också att:
.Leda vissa mindre projekt och/eller utredningar i sin helhet.
.Medverka i upphandling av kontrakt, kalkylarbete.
.Stödja projektledare i prognosarbete för den ekonomiska uppföljningen.
.Stödja projektledaren i kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.
.Följa upp att gällande produktionstidplaner finns och följs i samverkan med servicefönster och BAP/ BUP objekt.
.Delta vid framtagning av underlag till BAP och BUP processen.
.Kvalitetssäkra ledningskorsningsavtal utifrån anläggnings och säkerhetsperspektiv.
.Bidra vid utveckling av arbetssätt/ metoder
.Bidra med förvaltnings-/teknisk kunskap vid framtagande av ny anläggning/ teknik för att uppnå LCC och en underhållsmässighet i förvaltningsskedet.

Kvalifikationer
Erfarenhet av operativ underhållsverksamhet. Utbildning med teknisk inriktning, lägst gymnasienivå, eller motsvarande erfarenhet som av oss kan bedömas som likvärdig.

Befattningen ställer krav på lösningsorienterat arbetssätt, förmåga att kommunicera och samverka med enskilda individer och/eller grupper och allmänhet. Viktiga egenskaper är flexibilitet, förhandlingskunskap samt personlig integritet.

Meriterande är kunskaper i entreprenadjuridik, och AMA AF samt kunskap om miljölagstiftning.

Befattningen ställer krav på hälsokontroll, säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap (anges i förekommande fall)
Utbildning inom signalteknik är meriterande.

Behärska det svenska språket i tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-10-29

Upplysningar

Enhetschef Jörgen Borggren
010-123 8218

Saco Jonas Sjöholm
010-123 8380

ST Stefan Kratz
010-124 1783

SEKO Urban Haglund
010-124 1702
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
29 okt
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1