Trafikverket · Publicerad 18 feb

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Infrateknik består idag utav 12 personer och ansvarar för drift och underhåll av broar, tunnlar, elanslutna anläggningar längs med väg. I vårt underhållsarbete ingår att bedöma tillståndet, utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt genomföra reinvesteringar.

Vi söker nu en projektledare för underhåll av belysning i region syd. I arbetet ingår att projektleda både förutbestämt och tillståndsstyrt underhåll av vägnära belysning längs det allmänna vägnätet, samt arbete med att separera samägda anläggningar. Även andra typer av projekt kan förekomma, t.ex. underhåll av pumpstationer.

I dina arbetsuppgifter ingår att planera, leda och genomföra projekt av varierande storlek och komplexitet enligt direktiv och specifikation med fokus på tid, kostnad och innehåll. Du arbetar med upphandling, projektering, riskhantering, kommunikationsplanering, uppföljning samt svarar för erfarenhetsåterföring. Du kommer också i kontakt med allmänhet, entreprenörer, media m fl. inom definierat ansvarsområde.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med elteknisk inriktning, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av projektledning
  • har erfarenhet av bygg- eller underhållsarbeten med koppling till elanläggningar
  • har god datorvana
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av vägnära elektriska installationer
  • har arbetat i förvaltningssystemet Maximo
För att lyckas i rollen som projektledare belsyning har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde. Du har god förmåga att planera och strukturera har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Catarina Johansson
0101238425

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga