Trafikverket · Publicerad 22 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Säkerhetssamordnare med inriktning järnvägssäkerhet

Arbetsuppgifter
I Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" är säkerhetsfrågorna en självklar del i allt vi gör och nu behöver vi förstärka vår organisation med fler medarbetare till våra fem Underhållsdistrikt: Luleå, Gävle/Borlänge, Solna/Eskilstuna, Göteborg och Malmö/Kristianstad. Vill du arbeta med säkerhetsfrågor, ingå i ett regionalt team och vara en drivkraft i vårt förbättringsarbete är detta något för dig.

Arbetsuppgifterna innefattar att övervaka och kontinuerligt stödja ditt distrikt i olika säkerhetsfrågor. Du kommer att arbeta både förebyggande och kontrollerande, dvs både med att öka kunskapen hos projektledare och entreprenörer i hur man driver och utför underhållsarbeten säkert, dels med uppföljning av efterlevnad av regler och rutiner. Rapportering och uppföljning av avvikelser-, tillbud- och olyckor är en viktig del i Trafikverkets säkerhetsstyrning. En av dina uppgifter blir att säkerställa att faktaunderlag om inträffade händelser tas fram i tid och med rätt kvalitet samt deltar i analys av inträffade händelser. I det kan ingå kontakt med olika myndigheter och andra externa samarbetsparter. Du kommer att utföra periodiska avstämningar av ärenden i stödsystemet Synergi och ha dialog med olycksplatsansvariga (OPA). Du stödjer verksamheten genom att hantera inkommande ärenden främst avseende säkerhet på järnväg, men även vägrelaterade frågor vid behov. Andra förekommande arbetsuppgifter kan innefatta förstärkning av den interna styrningen och kontrollen inom samhällssäkerhet, arbetsmiljö byggherreansvar förutom trafik- och elsäkerhet. Du följer upp att riskanalyser håller rätt kvalitet samt är delaktig i remisser av nya och förändrade arbetssätt. Du genomför vid behov övningar och utbildningar samt säkerställer implementering av nya (och befintliga) arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning (180 hp) med relevant inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet från säkerhetstjänst eller trafiksäkerhetsfrågor i järnvägsbranschen omfattande minst 4 år.

För tjänsten krävs att du har körkort för personbil.

Meriterande för tjänsten är utbildning i- eller erfarenhet av: riskanalysmetodik; byggherrefrågor; olycksutredning; pedagogik/utbildare.

Som person är du resultatinriktad, drivande och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har förmåga att, såväl tillsammans med andra som enskilt, motivera och entusiasmera ledning och medarbetare. Du är målmedveten och strukturerad, har förmåga att leda och slutföra uppdrag

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ange i din ansökan vilket av de fem Underhållsdistrikten du önskar bli placerad på.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-09-29

Upplysningar

Enhetschef Christian Dalin
010-123 8078

Saco Jonas Sjöholm
010-123 8380

ST Stefan Kratz
010-124 1783

SEKO Urban Haglund
010-124 1702

Avdelningschef Håkan Äijä
010-124 1844
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga