Trafikverket · Publicerad 19 sept 2019

Arbetsuppgifter
Vi söker en säkerhetsstrateg till Verksamhetsområde Planering.

Som säkerhetsstrateg på VO Planering bistår och stödjer Du verksamhetsområdets ledning och Säkerhetschefens säkerhetsfunktion. Du verkar för en god Intern styrning och kontroll i att samordna, följa upp, analysera, rapportera och driva på utvecklingen inom säkerhets- och riskområdet för hela Verksamhetsområdet Planering. Strategen bidrar till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete inom säkerhetsområdet, där krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs i verksamheten utifrån identifierade brister. Ansvaret inrymmer delar från säkerhetsområdets hela spektra från safety till security, bl.a. säkerhetsskydd, trafiksäkerhet, kontinuitetsarbete och tillsynsmyndigheternas ärenden.

Som säkerhetsstrateg deltar i och leder du olika nätverk och samarbetsgrupper, både internt inom Trafikverket men även externt i olika omfattning.

Du arbetar nära Verksamhetsområdes Riskstrateg, där ni bistår varandra i varandras uppgifter och ansvar. Du samverkar även med säkerhetsstrateger på Trafikverkets övriga verksamhetsområden och centrala funktioner.

Säkerhetsstrategen ingår i verksamhetsområdets säkerhetsfunktion, vilken har till uppgift att koordinera beredningsgrupper, kontrollera/följa upp/rapportera krav o risker inom säkerhet och driva på korrigerande åtgärder. Resor förekommer i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskole- eller universitetsutbildning inom aktuellt kunskapsområde, akademisk examen på masternivå eller motsvarande, eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
  • har erfarenhet av kvalificerat arbete inom området säkerhet och riskhantering
  • har erfarenhet och kunskap inom ledarskap, intern styrning och kontroll av företag eller annan större organisation
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har jobbat med eller har kunskap om metodstöd och verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser.
  • har erfarenhet av att leda, utveckla och följa upp kvalificerat risk- och säkerhetsarbete i en större organisation
  • har goda kunskaper i Officepaket
Som person är du resultatinriktad och analytisk med förmåga till helhetssyn. För att du ska bli framgångsrik i tjänsten är det viktigt att du har god förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer, vara kommunikativ, pedagogisk och kan motivera och entusiasmera ledning och medarbetare. Du är strukturerad och har förmåga att planera och genomföra uppgifter, både på lång och kort sikt, för att nå önskade resultat samt föreslå åtgärder som förbättrar och utvecklar verksamheten.

Tjänsten kräver: God analytisk förmåga och förmåga att arbeta strukturerat i komplexa sammanhang samt förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer, internt och externt. Detta ställer höga krav på empatisk och kommunikativ förmåga samt strategisk kompetens pga att arbetet består i att påverka, utveckla, styra och stödja verksamhet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas ut via mail den 4 oktober till aktuella kandidater, testet är giltigt till och den 8 oktober. Intervjuer för tjänsten kommer att genomföras på Trafikverkets kontor i Solna den 18 oktober. För frågor om tjänsten kontakttar ni Pär-Ola Klang, Riskstrateg, 072-236 11 69. Placeringsort är på Trafikverket i Kristianstad, Borlänge eller Solna.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-10-02

Upplysningar

Rekryterande chef Anneli Persson
0101236491

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Staberg
0101236506

Säkerhetsarbete Pär-Ola Klang
0101230920
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga