Trafikverket · Publicerad 18 feb 2021

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Vill du påverka människors vardag och skapa förutsättningar att dina medarbetare lyckas med sitt uppdrag? Vill du dessutom vara med och forma vår nyskapade sektion Ekonomisk skada persontrafik? Då kanske vi har tjänsten för dig!

Arbetsuppgifter

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!

Vi är en nyskapad sektion med uppdraget att hantera krav om ersättning som järnvägsföretag och andra transportörer för spårbunden trafik, framställt då dessa lidit ekonomisk skada på grund av problem med infrastruktur (regressrätten). Vår uppgift är att hantera, utreda, verifiera och att betala utge ersättning där ekonomisk skada är berättigad.

I rollen som sektionschef leder och utvecklar du din sektion som består av funktionerna handläggare och ekonomisk utredningsledare. Totalt är vi ca 15 personer med placeringsort Kristianstad. Tillsammans med medarbetarna driver du förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. Du är högst delaktig i förändringsledningen, där du också är med och identifierar förbättringar och ser till att vi ständigt fortsätter utveckla vår verksamhet.

Vidare så har du en tydlig arbetsgivarroll som innefattar uppföljning och rapportering av verksamheten, budget och resultat i leverans. Du har personalansvar vilket innebär att du på en operativ och övergripande nivå leder, planerar och följer upp samt utvecklar medarbetare och gruppens arbetssätt. Din roll är att ge medarbetarna rätt förutsättningar att leverera. Du verkar för en positiv arbetsmiljö, leder arbetsplatsträffar. och ingår i enhetens samverkansgrupp. Tillsammans med enhetschefen och övriga sektionschefer deltar du aktivt i enhetens ledningsgrupp och bidrar till utvecklingen av både sektionens och enhetens verksamhet.

Jag som blir din chef heter Fredrik Eriksson. Jag ser fram emot att tillsammans driva och utveckla vårt uppdrag. Jag trivs i en miljö där alla bidrar till framdrift, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och medarbetare. Jag hoppas du vill vara med på vår resa och bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Kvalifikationer

Om jobbet:

Som person drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har:
  • universitet eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom relevant område alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet
  • erfarenhet från chefsroller med budget, personal, verksamhetsansvar. eller har ledarerfarenhet i roll som projektledare i en större organisation
  • erfarenhet av att praktiskt tillämpa kollektivtrafikförordningen och tågpassagerarförordningen
  • uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
  • erfarenhet av att leda i förändring
  • erfarenhet av arbete inom järnvägsbranschen
  • arbetat med avvikelser kopplat till järnvägen
  • arbetat inom offentlig verksamhet
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att genomföras under v. 12.

På grund av rådande omständigheter kommer intervjuer att ske via SKYPE.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-03-11

Upplysningar

SEKO Dennis Ryd
0101238466

ST Anders Sjögren
0101235158

SACO Kjell Bergström
0101242670

Rekryterande chef Fredrik Eriksson
0101241627
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga