Trafikverket · Publicerad 11 feb

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Ett fungerande underhåll av järnvägsanläggning är viktigt för transporter av människor och varor och bidrar till att Sverige har en mer hållbar transportsektor. För att möjliggöra underhåll och investeringar i anläggningen och samtidigt ha en anläggning som är tillgänglig för trafik krävs en god planering och samordning av tider i spår. Som en av två underhållsplanerare BUP/BAP på Underhållsdistrikt Syd har du en viktig roll i detta arbete. Under de kommande åren kommer både underhållsarbeten, investeringsarbeten och behov av transporter öka och behoven av att koordinera mellan arbeten och trafik kommer då att öka ytterligare.

Som underhållsplanerare BUP/BAP ansvarar du tillsammans med distriktets andra underhållsplanerare BUP/BAP för underhållsdistriktets samlade leverans av tider i spår samt ändringar i Järnvägsnätsbeskrivningen. Du arbetar med såväl långsiktiga som kortsiktiga planer. En stor vikt läggs på att kvalitetssäkra planerna samt att samordna för att i tidiga skeden kunna hitta smarta och effektiva upplägg. Du arbetar nära underhållsprojekten och andra verksamhetsområden inom Trafikverket. Du arbetar i huvudsak med planering av banarbeten i olika skeenden och tider, dels den långsiktiga som ligger två till ett år innan arbetet utförs och dels i den medellånga och korta planeringen som är fram till utfört arbete. Utöver kompetensen i planering i systemen så krävs en god förståelse för samverkan mellan de delar som styr underhållets utförande och möjligheten att erhålla tider i spår. Arbetet innebär interna såväl som externa kontakter. Exempel på andra arbetsuppgifter:
 • Stötta och vägleda projektledare och entreprenörer gällande rutinen för banarbetsplanering
 • Kvalitetsgranska, koordinera, paketera och leverera avdelningens objekt till BAP
 • Identifiera behov av HTSM i BAP och revisionsskedet
 • Uppföljning av både utförda och nekade arbeten
Rollen har en samordnade funktion och du kommer delta i ett flertal forum och där företräda avdelningen och dess verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har minst gymnasieexamen och utbildning inom trafikledning, Trans, Trainplan eller planering av tider i spår alternativt motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet från järnvägsbranschen
 • har erfarenhet av trafikledning
 • har erfarenhet av Trans eller Trainplan
 • har goda kunskaper inom MS Office-paketet
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
 • har kunskap om grafer och trafikering
För att lyckas i rollen som underhållsplanerare BUP/BAP har du god förmåga att planera och strukturera och uppnå resultat. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vidare är du initiativtagande, drivande och självständig och ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. I rollen är det viktigt att du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Trafikverket står inför stora förändringar vad gäller ökad omfattning av digitalisering. Det är därför av största vikt att du har god förståelse och intresse för att arbeta i IT-baserade system.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702

Rekryterande chef Charlotte Hartelius Klaar
0101235478
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga