Trafikverket · Publicerad 18 feb

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och förändra? Vi behöver förstärkning i Trafikverkets förändringsarbete för att digitalisera och marknadsanpassa kapacitetsplaneringen för järnvägen.

Enheten Bättre kapacitet driver förändringsarbetet och upplägget är programliknande med olika projekt och uppdrag. Du kommer att driva uppdrag med fokus på processutveckling, i tätt samarbete med verktygsutvecklingen. Förändringsledning är centralt och uppdragen har en komplex karaktär med stora förändringar av arbetssätt och helt nya verktyg. Du leder, planerar och följer upp arbetet.

Förändringen involverar aktörer som tågbolag och järnvägsentreprenörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • kan uttrycka dig i tal och skrift på engelska
  • flerårig erfarenhet som ledare och är van att driva och samordna projekt och nätverk i olika konstellationer
  • flerårig erfarenhet av trafikplanering på järnväg samt har en bred kunskap om järnvägsbranschen och dess olika aktörer
  • Erfarenhet vad gäller förändringsprocesser samt hur man implementerar förändringar i en organisation
  • har haft ledande roller i projekt som omfattar både processer och IT-verktyg
Det är meriterande om du
  • har kunskap vad gäller planeringssystemet Trainplan
I rollen som Utredningsledare bör du vara driven. Du har lätt för att planera och strukturera upp ditt arbetssätt själv. Det är av vikt att du har en god problemlösande förmåga. Du är analytisk och kan se helheter i komplexa sammanhang. För att lyckas i rollen förväntas att du har lätt att samarbeta och kommunicera för att kunna påverka och motivera både medarbetare och externa samarbetsparter. Detta innebär att du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat samt att du att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Jan Gilbertsson
0101236822

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Kjell Bergström
0101242670

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet