Trafikverket · Publicerad 11 feb

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
I rollen som utredningsledare ansvarar du för att leda, planera, prioritera och samordna kvalificerade utredningar och åtgärder som du eller andra team internt eller externt identifierat utifrån brister och verksamhetens behov.

Du har en viktig roll i att se till att verksamhetsområde Planering når önskat läge gällande framtida leveranser och implementeringar av dessa.

Du kommer arbeta med att vidareutveckla metodik och verksamhet kring åtgärdsvalsstudier samt företräda Trafikverket internt och externt i dessa frågor, bl.a. genom att:
  • Utvärdera tillämpningen av förberedande studier/åtgärdsvalsstudier samt föreslå och genomföra förbättringar i metoder
  • Främja att god praxis utarbetas och efterlevs
  • Stödja Trafikverkets utförare av åtgärdsvalsstudier
  • Vid behov driva förbättring/utveckling av styrande och stödjande dokument
Det innebär att du sätter dig in i författningstexter, förordningar och remisser och lämnar konstruktiva synpunkter och utlåtanden utifrån verksamhetens krav. Du kommer att ha många kontaktytor internt och externt och i rollen ingår även internationella kontakter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom områdena teknik, ekonomi eller samhällsplanering alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års yrkeserfarenhet från relevant planeringsverksamhet samt erfarenhet av att självständigt driva processer och genomföra projekt med stor bredd och komplexitet och av principiell karaktär.
  • har goda kunskaper vad gäller planering av transportsystemet och samhällsplanering på olika nivåer samt hur de fungerar i Sverige
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att arbeta med avtalsfrågor och regelutformning
  • har erfarenhet vad gäller förhandling och kravställning
  • har erfarenhet av arbete med internationella kontakter
För att lyckas i rollen tror vi att du har en god kommunikativ förmåga vilket innebär att du har fallenhet för att lyssna och argumentera. Du har lätt för att samarbeta och påverka utifrån den egna organisationens och samarbetsparts situation och möjligheter. Du verkar som en strateg med förmåga att se långsiktiga lösningar, samtidigt som du är kreativ och lösningsorienterad. Rollen ställer även krav på att du är självgående, du driver frågor och är initiativtagare. Som person bör du även kunna agera affärsmässigt och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Håkan Persson
0101231263

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
+ Läs mer om jobbet