Landskrona stad · Publicerad 16 feb

Då vill vi att du söker dig till oss - och utvecklar våra chefsrekryteringar till att vara de bästa inom demokratibranschen i Sverige.

Vi söker dig som vill vara en del av en framgångsrik kommun och arbeta i en organisation som genom mod och handlingskraft skapar de bästa framtidsutsikterna för våra medarbetare, invånare och företagare i Landskrona.

Din arbetsplats
Stadsledningskontoret har till uppgift att leda, samordna, styra och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt utgöra ledningsstöd till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret består av HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen, trygghet- och säkerhetsavdelningen, Arbetsmarknad Landskrona samt IT- och lokalförsörjningsavdelningen. Arbetet leds av förvaltningschefen för stadsledningskontoret.
HR-avdelningen, med sina 18 medarbetare, består av en HR-enhet som leds av HR-chefen på stadsledningskontoret och en löne-enhet som leds av lönechef. Tjänsten som chefsrekryterare är en nyinrättad tjänst, placerad på HR-enheten, direkt underställd HR-chef.

HR-avdelningen har en central roll i organisationen där vi stöttar verksamheterna i frågor som spänner över hela HR-fältet. Vårt arbete syftar till att ge process-stöd i Landskrona stads uppdrag och mål samt säkerställa ett kompetent och kvalitetssäkrat stöd till våra 180 chefer.

Som chefsrekryterare hos oss arbetar du med att ge ett kvalificerat stöd till stadsledningen i rekryteringsprocessen av chefer och specialister till staden och till dess helägda bolag. Utveckla och genomföra årlig chefsutvärdering för befintliga chefer för att identifiera gap och se utvecklingsbehov. Arbeta med successionsplanering samt identifiera "personer av intresse" inom, och utanför staden, att anställa nu eller framåt i tiden. Omvärldsbevakning av rekryteringsläge, skapa och utveckla nätverk och kontaktytor i rekryteringssyfte, vara kontakt och vid behov ansvara och teckna avtal gällande rekryteringstjänster kopplade till chefsrekrytering. Uppföljning av gällande chefsavtal och förordnande samt ta fram utkast inför anställningsavtal av chefsbefattningar.

Du fungerar också som ambassadör genom att aktivt medverka i varumärkesarbetet för attraktiv arbetsgivare med målet att få visionen och värdegrunden att lyfta från att vara ledord till att bli levande förhållningssätt som genomsyrar alla verksamheter.
Vi söker dig som är ett proffs på rekryteringar, utförda med kallt huvud och varmt hjärta. Att du är professionell tycker både du och alla de som du utfört rekryteringar åt.
Vi vill att du har en akademisk examen med inriktning beteendevetenskap/ekonomi/juridik alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi finner likvärdig. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat och utvecklingsorienterat HR-arbete samt erfarenhet av strategisk chefsförsörjning och av arbete i chefsbefattning och ledningsgrupp. Har du dessutom erfarenhet av arbete inom "executive search/headhunting" kan det vara så att du är vår toppkandidat. Vi ser det som självklart att du har allmänt god datorvana samt utan svårigheter använder dig av sociala media och digitala verktyg i ditt sökande efter de rätta kandidaterna.
Som person är du utmanande, energisk, krävande och strategisk. Och ja, även en trevlig och god kollega med integritet och handlingskraft.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Landskrona stad strävar vi kontinuerligt efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar! Vårt mål är att bli ännu bättre än vad vi redan är, ett arbete som aldrig avstannar hos oss! Vi vill dessutom att vår värdegrund BRA (bemötande, resultat, ansvar) ska genomsyra allt vårt arbete. Kom och hjälp oss utvecklas!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga