Landskrona stad · Publicerad 12 okt

Vi är nyfikna på chefen! Jobbar du med barn? Är du en kreativ kraft som vill utveckla Landskronas förskolor? Trivs du med att vara chef och ledare? Har du svarat ja på våra frågor är du personen som kan göra skillnad! Kanske står det biträdande förskolechef på ditt nästa visitkort? Är du nyfiken på oss? Första steget är taget - nu är det dags att ta nästa kliv! Landskronas förskolor har omorganiserats för att skapa en hållbar organisation som kan infria löftet om en likvärdig förskola med hög kvalitet. Alla beslut vi fattar har barnets bästa som ledstjärna och för att möta morgondagens behov krävs ett starkt chefsteam. Tillsammans är vi dubbelt så bra! Forma din framtid! Varje område kommer få möjlighet att forma sitt bästa ledarskap, där det kollegiala lärandet på både chefs och medarbetarnivå får stort utrymme. När du får göra det som du motiveras och stimuleras av, skapar vi förutsättningar för att du ska bli ditt bästa jag. Är du en del i vårt chefsteam? Vi söker tre bitr.förskolechefer som vill bli del av framtidens chefsteam. 1 januari 2019 sjösätts den nya organisationen och du kan vara med och påverka utvecklingen av förskolan. Målbilden är satt och förväntningarna är klara, men vägen till framgång formar ni chefer tillsammans. När andra pratar om framtiden jobbar vi med den! Som bitr. förskolechef ingår du i förskoleområdets chefsteam tillsammans med förskolechef och de/den andra bitr. förskolecheferna. Chefsgruppen ska kontinuerligt arbeta för att varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs i vardagen. I din roll som bitr. förskolechef leder du det pedagogiska arbetet. Du har personalansvar och arbetsmiljöansvar. Du arbetar för att skapa goda pedagogiska förutsättningar så att barnen får tillgång till en god miljö samt får stöd och utmaningar i sin utveckling och sitt lärande. Du har både strategiska och operativa uppdrag inom enheten vilket innefattar; Personaladministration Medarbetaransvar Medverka vid rehabilitering av medarbetare Rekrytering Handledning Konflikthantering Verksamhetsutveckling och pedagogisk utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Familjekontakter och samverkan Hantering av klagomål och synpunkter Service och stöd till förskolorna Du har kunskap om de lagar och förordningar som styr förskolans verksamhet och du har pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation. Du arbetar målmedvetet med tydligt fokus på framtidsfrågor och utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen har du förmågan att se helheten inom din verksamhet. Du utövar ett tydligt ledarskap där du med engagemang och visioner leder och entusiasmerar pedagoger och barn. Du kan arbeta självständigt samtidigt som ett gott samarbete med ledning, kollegor, medarbetare och vårdnadshavare är en förutsättning. Din förmåga att kommunicera och samarbeta gör att du uppnår en förtroendefull relation till dina medarbetare och vårdnadshavare. Din självinsikt och personliga mognad gör att du har lätt att anpassa dig till olika situationer. Rollen som biträdande förskolechef i Landskrona stad definieras individuellt i samverkan med förskolechef utifrån verksamhetens behov, och utifrån att vi alla ska kunna bli vårt bästa jag. Både som person och i vår profession.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget