Landskrona stad · Publicerad 3 juli 2020

Vi söker en biträdande rektor med erfarenhet från Vuxenutbildning. Vuxenutbildningen i Landskrona har ett rikt utbud av utbildningar och kurser så som sfi, särvux, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. I nuvarande uppdrag ingår ansvar för bl. a. gymnasiala yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid och enstaka kurser. I din verksamhet har du ansvar för ca 20 medarbetare.

Skolledningen på Vuxenutbildningen består idag av rektor och tre biträdande rektorer. Du har tillsammans med ledningen ett långtgående pedagogiskt ansvar samt resultat-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Verksamheten ska drivas på ett sådant sätt att kraven på utveckling, kvalitet och kostnadseffektivitet tillgodoses. Du kommer arbeta i en målstyrd organisation med stort ansvar att inom givna ramar utveckla verksamheten mot fastställda mål.

Som pedagogisk ledare är det viktigt att du är en lagspelare samt att du kan motivera och få med dig dina medarbetare mot gemensamma mål. I uppdraget ingår därmed att tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer utveckla vuxenutbildningen, vilket kräver att du har modet att ställa krav och utmana för att vi ska kunna möta våra vuxenstuderande i en föränderlig tid.

Vuxenutbildningens elever ska motiveras och utmanas för att nå sin fulla potential. I arbetet som biträdande rektor håller du dig väl förtrogen med det dagliga arbetet för att utmana tankesätt och nya arbetsmetoder i syfte att uppnå effektiva arbetssätt. Vuxenutbildningen har ett tydligt uppdrag att rusta våra vuxenstuderande för att bli digitala medborgare. I arbetet som biträdande rektor behöver du därför vara väl förtrogen med olika digitala miljöer och lärplattformar.

Vuxenutbildningen ska vara en samarbetspartner till vårt lokala näringsliv för att tillsammans arbeta med Landskronas kompetensförsörjning. I uppdraget ingår därmed att representera verksamheten i olika styr- och projektgrupper vilket du måste känna dig bekväm med.
Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi söker dig som har:
Genomgången rektorsutbildning
Tidigare erfarenhet av ledarskap
Skälig kunskap om styrdokument, lagar och avtal inom skolans område
Gedigen erfarenhet från kommunal vuxenutbildning
Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsledning- och utveckling
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga