Landskrona stad · Publicerad 2 dec 2019

Visst vill du vara med och utveckla såväl elever som verksamhet på vår nystartade Resursskola? Vi söker en kunnig och engagerad lärare med specialpedagogisk kompetens som har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Vårterminen 2020 startar Resursskolan i Landskrona stad. Resursskolan riktar sig till elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Resursskolan har ett maxantal på 25 elever. Eleverna är i varierande ålder och går i olika årskurser vilket förutsätter att du som lärare är bekväm med och ser fördelar med att undervisa åldersintegrerat. Stor vikt kommer att läggas vid ett individuellt och relationellt bemötande, samt att skapa struktur och tydlighet i det dagliga skolarbetet. Verksamheten bygger på små elevgrupper med hög personaltäthet. Skolarbetet leds av ämneslärare, specialpedagog och resurspedagoger vilka gemensamt skapar förutsättningar och ger stöd för att eleverna ska nå målet med sina studier. Du som pedagog kommer att ansvara för undervisningen i so och svenska. Undervisningen bedrivs i mindre grupper, fyra -sju elever i varje grupp. Att tydliggöra och individanpassa utbildningen för eleverna är en central uppgift. Viktigt i detta arbete är att stödja eleverna att hitta livslånga strategier med målsättningen att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans med dina kollegor organiserar du verksamheten med syftet att skapa en balans där undervisning och kunskap alltid står i fokus samtidigt som social färdighetsträning är centralt för elevernas resa mot självständighet och vidare studier. Frekventa uppföljningar och systematiska kunskapsanalyser är centrala delar av ditt uppdrag. Du kommer att utföra pedagogiska utredningar samt upprätta och följa upp åtgärdsprogram. I uppdraget ingår mentorskap. Du kommer att vara mentor till tre-sex elever. Som mentor kommer du att ansvara för utvecklingssamtal samt ha regelbundna samtal med vårdnadshavare och med de aktörer som är knutna till eleven (BUP, HAB, SOC). Du kommer också att vara delaktig i uppbyggnad och i utveckling av verksamheten. * Erfarenhet av att undervisa * Erfarenhet av elever med NPF-diagnoser * Erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram * Erfarenhet av att samarbeta med kollegorVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan. Framförallt söker vi lärare som är behörig att undervisa i sv/ so/ idh. Vi ser gärna att du är utbildad specialpedagog eller speciallärare. Du har höga ambitioner och drivs av att uppnå de mål som sätts. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och ser att kvalitet och goda resultat är samstämmigt. Du har en god förmåga att planera dina lektioner och skapa struktur för en tydlig återkoppling till eleverna. Du har erfarenhet av att upprätta och följa upp åtgärdsprogram samt pedagogiska utredningar. Du kan leda och organisera arbetet för att skapa en tillgänglig lärmiljö på grupp och individnivå. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare och vill med din kompetens bidra till skolans utveckling. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och kan utveckla ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning. Du har god vana och kännedom om att arbeta med digitala verktyg och andra kompensatoriska hjälpmedel. Du har ett salutogent förhållningssätt och utgår alltid från perspektivet att alla elever kan lyckas om förutsättningarna i skolan är rätt. 2.1 Arbeta med människor, Visar intresse och förståelse för andra; Passar in i gruppen och skapar laganda; Uppmärksammar och belönar andras bidrag; Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt; Stödjer och bryr sig om andra; Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag; Utvecklar självinsikt och kommunicerar den öppet. 7.1 Anpassa och reagera på förändring, Anpassar sig till ändrade förhållanden; Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar; Anpassar personlig stil till olika människor och situationer; Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter; Hanterar osäkerhet, och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger. 7.2 Hantera krav och motgångar, Arbetar produktivt i en pressad miljö; Har kontroll över sina känslor i svåra situationer; Balanserar kraven i arbets- och privatliv; Upprätthåller en positiv attityd till arbetet; Accepterar och lär sig av kritik.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
16 dec 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Lärare

Inga fler liknande jobb tillgängliga