Landskrona stad · Publicerad 5 sept 2019

Som sjukgymnast/fysioterapeut hos Omsorgsförvaltningen kommer du att arbeta tillsammans med arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter i Rehabgruppen nära övrig personal för att stimulera alla kategorier medarbetare att arbeta utifrån ett fallförebyggande och rehabiliterande synsätt. I Landskrona Stad finns ett tydligt fokus på patientmedverkan. Vidare kommer du att bedöma funktionsförmåga hos patienter, utforma Rehabanvisningar/ delegationer och träningsprogram med uppföljningar, samt handleda personalen rörande patienter. I arbetet ingår även förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. I dagsläget arbetar vi med att utveckla ett fallförebyggande arbete samt att utveckla vårt teamarbete tillsammans med hemvård och särskilda boende. I verksamheten finns även en korttidsenhet samt ett hemrehabteam.Leg. sjukgymnast/Fysioterapeut med körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Omsorgsförvaltningen i Landskrona ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service, stöd och omvårdnad. Vår målbild är att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga