Landskrona stad · Publicerad 11 mars 2020

Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet att bidra till utvecklingen av Landskrona som en attraktiv och hållbar stad. Arbetet innebär dels att ta fram formella planhandlingar, dels att leda och samordna konsulters arbete samt att ingå i olika arbetsgrupper. Du kommer att leda informationsmöten med allmänheten samt att ge service och upplysningar kring kommunens planarbeten. Som planarkitekt kan du både få delta i och självständigt driva arbetet med allt från frågor kopplade till översiktlig planering och detaljplaner till mer visionära projekt. Som planarkitekt är du projektledare för de planer och projekt som du handlägger. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete där du för processen framåt enligt tidplan och budget. Det ställer krav på dig att du har en hög grad av självständighet i ditt arbete och insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation. Du kommer att arbeta självständigt och samarbeta med övriga på kontoret, närliggande avdelningar och med de andra förvaltningarna inom Landskrona stad. Du ska ha högskoleexamen inom arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet av yrket. Som planarkitekt i Landskrona stad ska du tycka om att arbeta i grupp, vara initiativrik och ansvarstagande. Arbetet innebär ofta kontakter med beställare och myndigheter och det är därför viktigt att du är duktig på att kommunicera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper inom aktuell lagstiftning som reglerar planeringen. Arbetsuppgifterna omfattar både detaljplanering och strategisk planering. Vi förutsätter därför att du har intresse för strategiska frågor så som t.ex. kollektivtrafikfrågor, klimatanpassning, grönstrukturplanering såväl som för detaljplaneprocessen. Har du särskilda kompetensområden ser vi gärna att du beskriver detta. Arbetet innebär mycket samarbete med kollegor, politiker, företagare och allmänhet. Som person ser vi att du är noggrann och kan på ett självständigt sätt strukturera upp ditt arbete. Vi ser även att du är en utåtriktad och lyhörd person med förmågan att se saker ur olika perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmåga att illustrera idéer och koncept. Vi förutsätter att du är van att arbeta i AutoCad, gärna Focus detaljplan samt Adobe-programmen. Om du har arbetat med 3D-program eller GIS-verktyg ser vi det som positivt.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona skapar framtiden med mod och handlingskraft! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? I Landskrona bygger vi nya spännande bostäder på attraktiva platser i centrala staden och i våra stationsorter. Vi erbjuder också tomtmark för företagsetableringar på strategiska platser med goda kommunikationer. Landskrona stad är mitt i en större genomgripande förändring, där stadsbyggnadsfrågorna är i fokus. Stadsbyggnadsförvaltningen planerar staden och svarar för myndighetsfrågor enligt bland annat plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Förvaltningen har sju avdelningar: stadsarkitektavdelningen, planavdelningen, stadsmiljöavdelningen, mark- och exploatering, MBK/GIS, administrativa avdelningen samt ett kommunalt lantmäteri. Planavdelningen söker nu en ny lagspelare som vill arbeta med att utveckla Landskrona och planera för en stadsmiljö av högsta kvalitet och med stor attraktionskraft. Avdelningen består av 6 medarbetare som arbetar med kommunens fysiska planering. Avdelningen hanterar både den översiktliga planeringen och den formella detaljplaneprocessen. Vi söker dig som är samarbetsinriktad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta kreativt och självständigt. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och lust att lära. VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga