Landskrona stad · Publicerad 16 juli 2020

Vi söker en ny chefskollega! Är det du? Välkommen till Individ- och familjeförvaltningen! Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familjer inom socialtjänstens olika områden. Förvaltningen har en organisation bestående av tre verksamhetsområden; Barn- och unga, Vuxna samt Gemensamma Resurser. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi. Här i Landskrona stad finns utmaningar, potential och möjligheter som få andra städer av samma storlek kan erbjuda. Vi är en stor och dynamisk socialtjänst och det finns många karriärmöjligheter för den som vill utveckla och utvecklas. Vi växer inte av att göra det vi kan. Vi växer av utmaningar. I Landskrona stad får du möta socialtjänstens alla utmaningar i arbetet bland samhällets mest utsatta. För oss börjar allt med invånaren; utifrån dennes behov och förutsättningar arbetar vi att stärka möjligheterna till ett liv av egen kraft. I Landskrona uppbär en större andel av befolkningen än genomsnittligt ekonomiskt bistånd. Det vill vi förändra! Vi satsar därför på hög kvalitet i verksamheten och strävar efter att kunna erbjuda varierade insatser utifrån människors olika behov. Målet är alltid detsamma; att människor ska kunna leva ett liv av egen kraft. Sektionen för Ekonomiskt bistånd ingår i Verksamhetsområdet Vuxen. Vi arbetar bl.a. med missbruk, socialpsykiatri, familjefrid, boende i olika former samt med ekonomiskt bistånd. Vi erbjuder socialt stöd, motivationsfrämjande insatser och behandling utifrån nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder. De senaste åren har vi digitaliserat och utvecklat vår verksamhet kring det ekonomiska biståndet. Vi ska också utöka med en ny avdelning som arbetar med arbetsrehabiliterande insatser för våra invånare. Genom att utveckla våra arbetssätt skapar vi möjlighet och utrymme för ett gott socialt arbete med de invånare som uppbär försörjningsstöd. Vi har just inlett detta utvecklingsarbete och är långt ifrån färdiga. Vi hoppas du vill vara med! Som sektionschef leder du tillsammans med två biträdande sektionschefer en verksamhet bestående av 15 socialsekreterare och 5 ekonomisekreterare samt två assistenter. Från och med årsskiftet tillkommer också fem arbetsmarknadskoordinatorer och det spännande uppdraget att tillsammans med dem utveckla insatser som leder till till självförsörjning. Vi söker dig som... * Är socionom eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. * Har tidigare chefserfarenhet inom socialt arbete och är väl förtrogen med myndighetsutövning *Har erfarenhet både av verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsfältet Du.... * Delar grundtanken bakom vår vision "Av egen kraft" att människor ska kunna klara ett liv av egen kraft och vårt uppdrag är att hjälpa dem att finna och att frigöra sina egna och sitt eget nätverks resurser. * Har ett stort intresse för människor och förmåga att driva processer framåt * Ser utvecklingsarbete som en spännande och kreativ utmaning och har förmåga att snabbt ställa om till ändrade förutsättningar. * Har en tydlig struktur i ditt arbete * Kan leda prestigelöst och förstår vikten av att samarbeta för att tillsammans med andra medarbetare, kollegor och samarbetspartners kunna nå resultat * Är nyfiken, modig och har lust att lära och utvecklas * Har förmåga att tillföra entusiasm och energi i din arbetsgrupp Din personliga hållning är viktig för oss. Du kan peka ut riktningen åt andra och har förmåga att delegera och motivera. Du kan både ställa krav och ge medarbetare råd, stöd och möjlighet till utveckling. Du är bra på att uppmärksamma och belöna andras bidrag. Du lyssnar, rådfrågar och visar respekt för andras åsikter och bidrag och kan också fatta egna självständiga beslut i din verksamhet. För oss är också din trivsel och arbetsglädje viktig! Med din anställning följer därför också ett förmånspaket som förutom flextid också ger dig 24 extra lediga timmar per år. Vidare erbjuds du via anställningen rabattförmåner på allt från resor till kläder och teknik och får varje år ett ekonomiskt friskvårdsbidrag. Vårt jobb är inte alltid enkelt men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss! Välkommen att utmanas hos oss
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga