Landskrona stad · Publicerad 2 juli 2020

En sjuksköterska inom hemsjukvård är omvårdnadsansvarig för ett team. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp där du tillsammans med dina kollegor fördelar arbetsuppgifterna över dagen. Du har alltid tillgång till stöd och hjälp av dina sjuksköterskekollegor. Uppdraget innebär bl.a. att du tillsammans med patienter, anhöriga tar fram handlingsplaner som du följer upp och utvärderar. Handleda, stödja och entusiasmera personal, anhöriga och andra vårdgivare. Kontakter inom den egna verksamheten, med andra vårdgivare och med primärvården i regionen. Du kommer att vara i kontakt med medicintekniskt arbete och med patienter som har komplexa vårdbehov. Ditt arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Som person är du lugn, metodisk med ett vetenskapligt förhållningssätt. Krav Distriktssköterska/Specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre eller Leg sjuksköterska B-körkort. Meriterande Inriktning mot äldre, gärna utbildning inom demensområdet, erfarenhet av arbete inom kommunal vård, palliativ vård, slutenvård och primärvård. Vana att dokumentera i journalsystem. Landskrona lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Omsorgsförvaltningens målbild "Vi ser till varje människas behov och skapar förutsättningar för ett friskare och självständigare liv" I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. VÄLKOMMEN!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga