Landskrona stad · Publicerad 4 dec

Suellsgatan som är ett Silvia certifierat boende för dementa och finns i centrala Landskrona. En sjuksköterska är omvårdnadsanvarig för boendet där det också finns extra stöd av sjuksköterskor i Husgruppen. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för hälso-och sjukvårdande insatser upp till sjuksköterskenivå, arbetet innebär vidare att du arbetar i en arbetsgrupp där man också fördelar arbetsuppgifterna, tar hjälp och stöd av varandra när så behövs. Du ingår i ett arbetslag med 60 sjuksköterskor som är fördelade i olika team, tjänsten ingår i Team Hus. Uppdraget innefattar att tillsammans med brukare team och närstående ta fram handlingsplan, följa upp och utvärdera vården, också att handleda, stödja och entusiasmera hemvårdspersonal, anhöriga och andra vårdgivare. Arbetet innebär mycket kontakter med andra vårdgivare inom egna verksamheten samt med primärvård och regionen. Vi vill att ditt arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Med spänning ser vi nu fram emot ett helt nytt arbetssätt utifrån nya Hälso och sjukvårdsavtalet där det är hemsjukvårdsteam med sjuksköterska från kommunen och läkare som bildar basen för vården av våra äldre mest sjuka.Vi söker dig som är Leg. Sjuksköterska, du får gärna ha en Silviacertifierad utbildning eller specialistutbildning till distriktssköterska eller med inriktning mot äldre. Utbildning inom demensområdet, erfarenhet av arbete inom kommunal vård, slutenvård och primärvård är meriterande. Vana att dokumentera i journalsystem gärna med kunskap om ICF. Körkort är ett krav för tjänsten. I Landskrona kommun lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår vision är "Vi ser till varje människas behov och skapar förutsättningar för ett friskare och självständigare liv." I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA Välkommen till oss!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga