Landskrona stad · Publicerad 20 maj 2020

Sedvanliga skolkuratorsuppdrag: Förebyggande, främjande och åtgärdande arbete tillsammans med elevhälsoteamet. Spontanbesök, planerade samtal, motivationsarbete, värdegrundsarbete utifrån mål i plan mot trakasserier och kränkande behandling, skolsociala kartläggningar, social bedömning inför inskrivning till särskola, klassrumsbesök, lärarkontakter, föräldrakontakter, myndighetskontakter; SOC, BUP, HAB m.m. SSP möten, dokumentation med mera Socionomutbildning2.1 Arbeta med människor - Krav Visar intresse och förståelse för andra; Passar in i gruppen och skapar laganda; Uppmärksammar och belönar andras bidrag; Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt; Stödjer och bryr sig om andra; Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag; Utvecklar självinsikt och kommunicerar den öppet.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
På Öresundsgymnasiet Landskrona är eleven i fokus, tillsammans tror vi på och jobbar för att alla våra elever skall lyckas med sina studier. Som kurator hos oss kan du varje dag gå hem med känslan att du har gjort skillnad för andra. Hos oss har du elever som engagerar och utmanar dig och kollegor i arbetslag som tillsammans jobbar med eleverna och deras kunskapsutveckling. Vi söker nu en skolkurator för en delad tjänst mellan Öresundsgymnasiet och Seminarieskolan. Tjänsten innebär 50% på Öresundsgymnasiet och 50% på Seminarieskolan under hösten med möjlighet till förlängning. Vi söker en kurator som är engagerad i våra elever, vill samarbeta med kollegor och bidra till utveckling. Tillsammans utvecklar vi vår skola utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga