Landskrona stad · Publicerad 9 okt

Inom Sektionen för ekonomiskt bistånd arbetar vi med myndighetsutövning och ansvarar för att bedöma, utreda och följa upp insatser som syftar till att leda till självförsörjning i första hand. I Landskrona stad får du möjlighet att arbeta med svåra och utmanande ärenden. Målet är att stödja människor som befinner sig i svåra situationer i livet att åstadkomma en hållbar förändring. Vi har klienten och vägen till självförsörjning i fokus. Som socialsekreterare ansvarar du för att tillsammans med klienterna upprätta handlingsplaner med tydliga mål som sedan följs upp kontinuerligt. Ledord inom hela individ- och familjeförvaltningen är "hela familjen" med ett tydligt barnperspektiv och "etablering" och därför kommer ni som socialsekreterare även få samarbeta med de övriga sektionerna i många av våra ärenden. Sektionen för ekonomiskt bistånd är i en utvecklingsprocess (bland annat genom digitalisering) som innebär att fokus kommer att läggas på att frigöra tid för socialsekreterarna att koncentrera sig på helheten i ärendena, planera och beakta barnperspektivet genom en ökad besöksfrekvens och mindre administrativt arbete.Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan utbildning som vi finner likvärdig. Du ska vara väl förtrogen med gällande lagstiftning och tycka om att dokumentera. Du ska trivas med att arbeta för och tillsammans med människor och ha en god förmåga att möta den sökande där den befinner sig. Du ska ha ett gott bemötande och vara duktig på att skapa relationer och nätverk. Vi vill också att du har en god förmåga att kommunicera med människor såväl i tal som i skrift.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA. Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familj inom socialtjänstens olika områden. Förvaltningen har en målgruppsinriktad organisation bestående av två stora verksamhetsområden; för Barn och Unga och för Vuxna. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor bestående av två avdelningar där vi bl.a. samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi. VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga