Landskrona stad · Publicerad 13 feb

Som specialpedagog har du som uppgift att förebygga, identifiera och undanröja hinder för elevers utveckling och lärande på organisation, grupp och individnivå. Du har en rådgivande och stödjande roll för att bidra till att öka skolans specialpedagogiska kompetens och elevernas måluppfyllelse. Detta gör du genom att: * Ge förslag på stödinsatser. * Handleda pedagoger samt resurspersoner. * Vara stöd vid pedagogiska kartläggningar. * Vara ett stöd för arbetslagen i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd * Göra fördjupade pedagogiska utredningar. * Arbeta med elever i behov av särskilt stöd. * Ansvara för uppföljning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten samt implementera alternativa verktyg. Utifrån delegeringsordningen kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma.Du är specialpedagog/speciallärare med adekvat utbildning och är: - Flexibel och har en god samarbetsförmåga - Arbetslagsinriktad och kommunikativ - Engagerad och har en god förmåga att intressera och entusiasmera elever - Intresserad av att utvecklas och skicklig på att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! Asmundtorps skola ligger ca 10 km öster om Landskrona. Vi är en mindre F-9 skola med ca 350 elever och betraktas fortfarande som samhällets byskola. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för lärande med självstyrande arbetslag och med gemensamt ansvar för eleverna, vi ser relationen till alla elever som en viktig pusselbit i att lyckas. Vi söker nu dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare. Du kommer att ingå i ett arbetslag där pedagogisk målmedvetenhet, flexibelt synsätt på arbetet och kreativt samarbete är grundläggande komponenter. På skolan arbetar utifrån ett tvålärarsystem där varje årskurs utgör en klass som undervisas av två pedagoger med tillgång till två klassrum. För dig som specialpedagog innebär det att du tillsammans med din kollega delar det specialpedagogiska ansvaret för skolans elever.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga