Landskrona stad · Publicerad 30 jan 2020

Daglig verksamhet enligt LSS erbjuder meningsfull sysselsättning, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker nu en medarbetare till Datorverkstaden med kunskap och kompetens för datorarbete, spelutveckling och programmering. Tillsammans med deltagarna utvecklar du verksamheten, som felsökning på publika datorer, framtagning av lathundar för både personal och deltagare. Uppdragen utförs i samarbete med IT- avdelningen. Du arbetar som handledare i en grupp men är också drivande i utvecklingen av gruppen gällande delaktighet och självständighet i uppgifter. Inriktning på gruppen är personer med stor datorkunskap och specialintresse för spel och programmering. Du kommer att vara en del i utvecklingsarbete med välfärdsteknik inom Område Stöd och service med fokus mot daglig verksamhet. Utifrån din kompetens kan du tillsammans med kollegor utveckla innehållet i de inriktningar vi har behov av framåt. VÄLKOMMEN TILL OSS! Vi söker dig som har utbildning motsvarande stödpedagog och är kunnig inom IT med erfarenhet/kompetens inom spel- och webbutveckling. Du får gärna ha specialintresse för brädspel och vara utbildad IT- pedagog. Du har erfarenhet av arbete med personer med högfungerande autism och personer med psykisk ohälsa. Du är trygg i rollen som handledare, professionell och engagerad. Du har god förmåga att stödjande strukturera och planera innehåll tillsammans med deltagarna i gruppen utifrån deras olika behov. Du är van vid att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån brukares olika förutsättningar. Eftersom daglig verksamhet är föränderlig behöver du ha en kreativ syn på i din roll och vara beredd på att grupp och uppdrag kan förändras utifrån de deltagare som kommer till oss. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort efterfrågas. Formella krav för tjänsten: Stödpedagog LSS -Yrkehögskoleutbildning minst 200 yh-poäng (motsvarande ett års heltidsstudier). Utbildningar inriktning funktionshinder, socialt arbete, psykisk hälsa/psykiatrisk omvårdnad -Högskola/universitet minst 120 hp, relevanta poäng inom Beteendevetenskap- pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad (enstaka kurser alt. del av program) -Högskola/universitet minst 60 hp, eller folkhögskola 80 p (minst motsvarande nivå 5 SeQF) relevanta poäng inom Beteendevetenskap- pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad (enstaka kurser alt. del av program), och minst 2 års erfarenhet (motsv. minst 75%) av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. - Annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet. Vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga