Landskrona stad · Publicerad 23 mars 2020

Daglig verksamhet enligt LSS erbjuder meningsfull sysselsättning, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker en medarbetare till Varggatan med inriktning för personer med autism och stort stödbehov. Vi arbetar med pedagogiska metoder och Tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av TAAK, samt olika visuella hjälpmedel i kommunikation med deltagarna. Arbete med struktur och förtydligande av vad som ska hända under dagen genom bland annat visuella schema för att skapa förståelse och sammanhang för deltagarna. Du arbetar som handledare i en grupp men är också drivande i utvecklingen av gruppen gällande delaktighet och självständighet. Som handledare är du också en del av Daglig verksamhet i stort där du bidrar med din erfarenhet och kompetens i verksamhetens utveckling.Vi söker dig som har utbildning motsvarande minst stödpedagognivå. Gruppen har en inriktning för personer med autism och stora stödbehov och du behöver ha erfarenhet av att jobba med målgruppen. Vara väl förtrogen med Tydliggörande pedagogik och förhållningssätt. Du får gärna ha gått utbildning och arbetat enligt Teacch och studio 3. Du är trygg i rollen som handledare, professionell och engagerad. Du har god förmåga att tillsammans med kollegor stödjande strukturera och planera innehåll för deltagarna utifrån deras olika behov. Du är van vid att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån brukares olika förutsättningar. Eftersom Daglig verksamhet är föränderlig behöver du ha en kreativ syn på i din roll och vara beredd på att grupp och uppdrag kan förändras utifrån de brukare som kommer till oss. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort efterfrågas. Formella krav: Stödpedagog LSS -Yrkehögskoleutbildning minst 200 yh-poäng (motsvarande ett års heltidsstudier). Utbildningar inriktning funktionshinder, socialt arbete, psykisk hälsa/psykiatrisk omvårdnad -Högskola/universitet minst 120 hp, relevanta poäng inom Beteendevetenskap- pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad (enstaka kurser alt. del av program) -Högskola/universitet minst 60 hp, eller folkhögskola 80 p (minst motsvarande nivå 5 SeQF) relevanta poäng inom Beteendevetenskap- pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad (enstaka kurser alt. del av program), och minst 2 års erfarenhet (motsv. minst 75%) av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. - Annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet. Vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga