Försvarsmakten · Publicerad 5 aug 2019

Hkpflj Logistikenhet rekryterar Chef Teknisk Avdelning OR8

Sökande enhet
Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik - och stödverksamhet inom garnisonens område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i garnisonen. Vidare leder LogE planering, genomförande och uppföljning av lokal driftstyrning av materielunderhåll för materiel i bruk och förråd inom garnisonen till stöd för chefer för organinsationsenheter ingående i garnisonen.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering Linköping.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
C Teknikavdelningen ansvarar för att stödja chefen LogE avseende materielunderhållsproduktionen inom garnisonen utefter centrala styrningar och lokala behov. C Teknikavdelningen ansvarar för produktionsplanering av löpande och omfattande underhållsåtgärder av såväl materiel i bruk och förråd. Utgör garnisonens dialogstöd avseende underhållsbehov, samt stödjer TVK i den centrala dialogen med större underhållsleverantörer.

I dialog och samverkan säkerställa beslutade tillgänglighetskrav, i syfte att ge bästa förutsättningar för Försvarsmaktens förband att genomföra insats, övning och utbildning för att kunna leverera beslutad effekt. Utarbetar underhållsplan med planerat underhåll, GT, TO modifiering med mera synkroniserad med förbandens behov av materiel tillgänglighet i tid och rum.

Prioriterar och styr lokal underhållsproduktion utifrån TVK anvisningar samt stödjer TVK i utjämning av brister mellan olika LogE i syfte att innehålla beredskapskrav. Teknikavdelningen består av 4 medarbetare.

Kvalifikationskrav
 • Teknisk officer
 • Väl förtrogen med FM materielprocesser
 • Förtrogen med stabsarbetsmetodik
 • Förtrogen med FM materielredovisande system
 • Förtrogen med i garnisonen nyttjade och behovssatta materielsystem
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • Formell eller reell kunskap inom Microsoft Office
 • Uppfyller FM fysiska prestationskrav
Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet av logistikledning
 • Erfarenheter från ledningsförband
 • Tjänstgöring inom stab
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Du är resultatorienterad i ditt arbetssätt samt trivs med att ta egna initiativ. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.

Stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
C Logistikenheten Hkpflj Hans Hansson, 0702594100.

Övrigt
 • Anställningsform, anställningen är tillsvidare
 • Arbetsort i Linköping
 • Beräknat startdatum/tillträde från 190801, eller efter överenskommelse
Fackliga representanter

OFR/O, OF Hkpflj - Mats Häggström
SACO - Anneli Helmersson
Försvarsförbundet - Caroline Nilsson
Samtliga fackliga representanter nås via växeln: 013-28 30 00

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-08-29.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga