Trafikverket · Publicerad 3 juli 2020

Arbetsuppgifter
Ostlänken är en ny stambana som är Sveriges hittills största infrastrukturprojekt. Du får möjlighet att arbeta i ett unikt järnvägsprojekt som både är i planerings- och byggskedet och det finns stora möjligheter att arbeta med en stor bredd av miljöfrågor. I tjänsten som Teknikingenjör kulturmiljö arbetar du med arkeologi och kulturmiljöfrågor. Du kommer att arbeta som ett administrativt stöd till våra kulturmiljöspecialister. Arbetet innebär att stödja kulturmiljöspecialisterna att säkerställa att kulturmiljöfrågorna omhändertas på bästa sätt.

Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att bestå av att stötta kulturmiljöspecialisterna i arbetet med frågor i projektering kring anpassning av järnvägen i landskapet och dess påverkan på kulturmiljöer och fornlämningar samt stöd vid framtagande och granskning av miljökonsekvensbeskrivningar. Du kommer även att stötta i jobbet med projektet Åtgärder som stärker och tydliggör kulturmiljön, där Trafikverket tillsammans med konsulter definierar och utformar åtgärder som stöttar och stärker upplevelsen och förståelsen för kulturmiljövärden. Detta arbete tar sin utgångspunkt i de nationella kulturmiljömålen utsedda av riksdagen. Du kommer också att samarbeta med det arkeologiprojekt som startas upp inom Ostlänken där du behöver hjälpa till att ta fram underlag för ansökan om intrång i fornlämning för att säkerställa att den arkeologiska processen fortlöper enligt tidplan.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som person är du strukturerad med god planeringsförmåga. Du är självgående och initiativtagande och drivs av att leverera resultat. Tjänsten innebär många kontaktytor med både externa och interna parter och du har god förmåga att samarbeta med andra.

Vi söker dig som
  • har en universitetsexamen inom arkeologi
  • har något års erfarenhet med arbete med tillståndsprocesser enligt kulturmiljölagen
  • har något års erfarenhet av att jobba med nationella kulturmiljömålen
  • har erfarenhet av infrastrukturprojekt.
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att arbeta inom järnvägsprojekt
  • erfarenhet av ekonomi och fakturahantering
  • har erfarenhet av att arbeta i GIS
  • har erfarenhet av MKB-arbete
#Ostlänken

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-07-09

Upplysningar

Rekryterande chef Åsa Dyberg Kolsunds
0101234781

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
9 juli 2020
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
PR & Kommunikation

Inga fler liknande jobb tillgängliga