Trafikverket · Publicerad 26 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På den centrala funktionen HR arbetar vi för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i organisationen. Vi har ett strategiskt och funktionellt HR-ansvar för hela Trafikverket och bidrar med stöd och styrning inom HR-området till organisation och chefer. Frågor som kompetensförsörjning, avtal, villkor, arbetsmiljö, hälsa och organisation ingår i vårt uppdrag. Dessutom är det vår uppgift att stärka Trafikverkets ställning som en attraktiv arbetsgivare, för såväl egna som framtida medarbetare. Vår ambition är att skapa en stimulerande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang. Vill du följa med på resan?
Vill du vara med och bidra till att våra arbetsplatser fungerar optimalt för alla våra medarbetare? Just nu söker vi fyra personer som är redo att anta en spännande roll som Regionalt ansvarig lokaler och arbetsplatsservice till våra regioner: Syd, Väst, Öst och Nord. I rollen får du möjlighet att arbeta i våra splitter nya lokaler och med det moderna konceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Du ansvar för kontor i din region, där du driver och samverkar kring frågor som rör lokaler, arbetsplatsservice (facility management) och arbetsmiljö. I rollen arbetar du med att:
  • Utveckla våra arbetsplatser och driva arbetet framåt.
  • Följa upp och utvärdera våra tjänster och avtal.
  • Samverka internt kring arbetsmiljöfrågor och arbetsplatsservice.
  • Genomföra skyddsronder i våra lokaler och medverka i partssamverkan.
  • Skapar effektiva samarbetsformer internt och beslutsfattande kring insatser.
Utöver detta kommer du att ha ett nationellt ansvar för ett antal av våra tjänster och leveranser.

Tjänsterna är belägna i orterna: Luleå, Eskilstuna, Göteborg och Malmö.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till att våra arbetsplatser fungerar optimalt för alla våra medarbetare? Just nu söker vi fyra personer som är redo att anta en spännande roll som Regionalt ansvarig lokaler och arbetsplatsservice till våra regioner: Syd, Väst, Öst och Nord. I rollen får du möjlighet att arbeta i våra splitter nya lokaler och med det moderna konceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Du ansvar för kontor i din region, där du driver och samverkar kring frågor som rör lokaler, arbetsplatsservice (facility management) och arbetsmiljö. I rollen arbetar du med att:
  • Utveckla våra arbetsplatser och driva arbetet framåt.
  • Följa upp och utvärdera våra tjänster och avtal.
  • Samverka internt kring arbetsmiljöfrågor och arbetsplatsservice.
  • Genomföra skyddsronder i våra lokaler och medverka i partssamverkan.
  • Skapar effektiva samarbetsformer internt och beslutsfattande kring insatser.
Utöver detta kommer du att ha ett nationellt ansvar för ett antal av våra tjänster och leveranser.

Kvalifikationer
Du som söker har universitetsutbildning/högskoleutbildning om minst 180 hp/120 poäng inom relevant område, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har utbildning inom arbetsmiljö eller har kunskap förvärvad på annat vis.

Meriterande är om du har arbetat i en ledande befattning, har erfarenhet inom serviceområdet och upphandling samt erfarenhet från att driva lokalprojekt och/eller införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Arbetet kräver att du är mycket kommunikativ och att du skriver samt talar svenska obehindrat. Vidare är du driven och duktig på att samarbeta.

I arbetet ingår frekventa resor inom din region samt nationellt. Vi ställer därför krav på att du har körkort B.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-02

Upplysningar

Avdelningschef Conny Jonsson
010-123 1043

Saco Kjell Fors
010-123 5360

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget