Trafikverket · Publicerad 29 juni

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu Beredskapsplanerare till Planering Region Nord.

Du kommer tillsammans med nuvarande beredskapsplanerare att arbeta med planering av krisberedskap i det normala samhällstillståndet och inför höjd beredskap. I detta ingår bland annat att delta i samt driva egna utredningar inom området, där bland annat hanteringen av säkerhetsskyddet och kontinuitetshantering på regional nivå ingår. Därtill ingår att planera och genomföra övningar och utbildningar. Som beredskapsplanerare kommer du även att representera Trafikverket i externa forum med bl. a länsstyrelser, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), försvarsmakten, kommuner och näringsliv. Du deltar i en regional krisledningsorganisation och ajourhåller samt implementerar arbetssätt för den regionala krisberedskapen. Du kommer att ingå som TIB i regionens kriskoordineringsorganisation, vilket innebär beredskapstjänstgöring.

I hela det Svenska samhället pågår utvecklingen av Totalförsvaret vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att innehålla en stor del utvecklingsuppdrag de närmaste åren.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har relevant högskoleexamen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har dokumenterad erfarenhet av arbete med samhällssäkerhets- och beredskapsarbete
  • genom din erfarenhet skaffat dig god kunskap om samhällets krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd
  • har dokumenterat goda kunskaper om lagstiftningen inom området
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har körkort för personbil då det förekommer resor i tjänsten
Som person har du god samarbets- och kommunikationsförmåga då arbetet kräver kontakter internt och externt. Du anpassar dig snabbt efter nya omständigheter och arbetar konstruktivt även under press. Vi ser dessutom att du är en engagerad och självgående person som driver aktiviteter och projekt. Du har därtill en hög problemlösningsförmåga, du ser till helheten och prioriterar utifrån övergripande strategier.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-31

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Åsa Callgren
0101237552

SACO Ingela Jarlbring
0101237557

Rekryterande chef Sara Sundberg
0101237541

Säkerhetsarbete Åsa Viklund
0101237532
+ Läs mer om jobbet