Trafikverket · Publicerad 26 apr 2021

Som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Tjänsten är placerad i Luleå på enheten Samhällsplanering. Enheten består av 15 medarbetare som placerade i Umeå och Luleå varav ca hälften är Samhällsplanerare och hälften Strategiska Planerare.

Arbetsuppgifter
I rollen som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket arbetar du tillsammans med Samhällsplanerare inom Region Nord. Rollen innebär egna utpekade uppdrag att arbeta med, där du bistår våra Samhällsplanerare i deras arbete gentemot regionens kommuner.

Som Biträdande Samhällsplanerare är dina uppgifter att:
 • lämna yttranden enligt plan- och bygglagen och Miljöbalken.
 • delta i andra aktörers planering för att påverka val av åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och ett långsiktigt hållbart transportsystem.
 • delta i arbetet med att ta fram underlag för åtgärdsvalsstudier på systemnivå utifrån identifierade behov och brister.
 • delta i framtagande av övergripande behovs- och målbilder tillsammans med våra samarbetspartner genom att arbeta i tidiga skeden som underlag för respektive aktörs planering.
 • ge inspel till regionens bristlista och bristbeskrivningar.
Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som Biträdande Samhällsplanerare kommer du att arbeta självständigt men även tillsammans med andra vilket ställer krav på eget driv och förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du ska ha god samarbetsförmåga. Du har en analytisk problemlösningsförmåga och en pedagogisk kommunikation.

Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning, minst 180 hp (120 p) inom samhällsplanering/fysisk planering eller annan utbildning som vi bedömer är relevant.
 • har aktuell erfarenhet från hantering av ärenden kopplade mot Miljöbalken och Plan- och Bygglagen (PBL).
 • har vana att arbeta i ärendehanteringssystem, exempelvis W3D3.
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska (då kommunikation och dokumentation är en stor del av tjänsten).
 • har B-körkort.
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet från arbete med åtgärdsvalsstudier/har kunskap inom ÅVS-metodiken.
 • har erfarenhet från arbete med analyser, utredningar och kontakter med externa intressenter.
 • har erfarenhet av GIS.
Vikariat med tillträde snarast, t o m 2022-04-30.

Skypeintervjuer är planerade till den 26-27 maj.

Webbaserade tester kommer vara en del i denna rekryteringsprocess.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering är du ingången till Trafikverket för dem som vi finns till för: medborgare och näringsliv. Omvärldens tillgång till våra servicetjänster och till oss som myndighet är viktig. Det är därför vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Vi behöver smarta e-tjänster och effektiv hantering av både ärenden och dokument.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-11

Upplysningar

Rekryterande chef Britt-Marie Majbäck
0101237527

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Lars Hedlund
0101239501

SACO Victoria Stridsman
0101230822
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
11 maj 2021
Ort
Luleå
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga