Trafikverket · Publicerad 26 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu kvalificerade inköpare till följande orter: Malmö, Solna, Gävle och Luleå.

Inköparens ansvarar för att genomföra upphandlingar och se till att Trafikverkets anskaffning sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna och externa föreskrifter och regler efterlevs. Inköparen deltar aktivt i tidiga skeden, ansvarar för genomförandet av upphandlingen samt verkar som kommersiellt affärsstöd under kontraktets livslängd. Målet ska vara att genomföra upphandling på ett för Trafikverket totalekonomiskt, kvalitetssäkrat och miljömässigt riktigt sätt.

Inköparen ska i sina tilldelade uppdrag (upphandlingar) delta tidigt i processen för att kunna planera, paketera och genomföra upphandlingen samt efter kontraktstecknande fungera som kommersiellt stöd med inriktning på kontraktets totalekonomi, uppföljning av leveransen och för erfarenhetsåterföring.

I befattningen ingår att ansvara för att hålla sig uppdaterad om konjunkturläget, leverantörsmarknaden samt kostnadsutvecklingen inom respektive upphandlingsområden.

Du kommer även att delta i planering och genomföra paketering av upphandlingsuppdragen samt besluta om upphandlingsförfarandet. Vidare arbetare du med att genomföra upphandlingen enligt gällande regelverk samt ge råd och stöd i upphandlingstekniska och -juridiska frågor. Du kommer att driva leverantörsuppföljning på kontraktsnivå genom att följa upp och återföra erfarenheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig med ett stort intresse och erfarenhet av inköp med fokus på entreprenadverksamhet och infrastruktur.

Du har högskoleutbildning 180 hp (120 p) med ekonomisk, juridisk eller teknisk inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer är likvärdig.

Du har flera års erfarenhet av inköp i större organisationer med koppling till anläggningsbranschen. Vi vill även att du har arbetat med inköp och affärsdrivande verksamhet på strategisk nivå och har kunskap om LOU/LUF. Tidigare erfarenhet av att arbeta med kontinuerligt förändring och utveckling är meriterande.

Dina personliga egenskaper är av största vikt för tjänsten. Vi söker dig som är målmedveten, utvecklingsorienterad, affärsinriktad och lyhörd med god samarbetsförmåga. Din förmåga att skapa förtroende och legitimitet genom kommunikation och diplomatisk förmåga tror vi är en framgångsfaktor i ditt uppdrag, liksom din förmåga att entusiasmera människor.

Du har ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift. Det är meriterande med kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-03

Upplysningar

Avdelningschef Mats Brink
010-123 5873

Avdelningschef Helena Eriksson
010-123 9374

Avdelningschef Åsa Markström
010-123 2261

Avdelningschef Ulf Holm
010-123 5356

SEKO Catarina Jacobsen
010-123 2240
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
3 okt
Ort
Luleå
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
4
Yrkesområde
Transport & Logistik
Underkategori
Inköp

Inga fler liknande jobb tillgängliga