Försvarsmakten · Publicerad 27 aug 2020

Revinge garnison är en garnison med flera ingående förband med många olika verksamheter inom Försvarsmakten (FM). Som miljöchef är du anställd på Södra skånska regementet P 7, men kommer att arbeta med många olika ärenden inom miljöområdet som en del i stödet till garnisonen.

Om tjänsten
Befattningen innebär att vara garnisonens specialistkompetens inom miljöområdet med uppgift att stödja förbandens verksamheter. I huvudsak består arbetsuppgifterna av att utveckla och implementera garnisonens systematiska miljöarbete samt att handlägga och utreda ärenden kopplat till projekt eller miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Befattningen är placerad vid regementsstaben tillsammans med en miljöhandläggare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Chef P 7:s handläggare och föredragande i miljöfrågor.
 • Rådgivning till chefer i miljöfrågor.
 • Leder det lokala miljöarbetet och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med FM miljöpolicy och övriga styrdokument inom området.
 • Upprätta, implementera och följa upp instruktioner och rutiner inom miljöområdet, bland annat för kemikaliehantering och avfallshantering.
 • Uppföljning av anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet samt provtagning utifrån krav i egenkontrollprogram.
 • Ansvara för att nödvändiga tillstånd och anmälningar finns utöver befintligt miljötillstånd för övnings- och skjutfälten samt framtagande av årlig miljörapport.
 • Stöd i planering och genomförande vid övningar på militär och civil mark.
 • Genomföra miljöutbildningar.
 • Medverka vid infrastrukturella förändringar och bevaka miljöaspekterna i dessa.
 • Ansvara för och utveckling av P 7´s Miljöledningssystem enl. ISO 14001:2015.
 • Medverka vid FM internrevisioner.
 • Ansvara för förbandets kontakter med centrala miljöfunktioner inom Försvarsmaktens olika förband och andra organisationer inom försvarssektorn samt med Försvarsmaktens tillsynsmyndighet.
 • Ansvara för de olika övnings- och miljöanpassade skötselplanerna för övnings- och skjutfälten i Skåne.
 • Arbeta förebyggande med miljö- och hållbarhetsfrågor och stödja i centralt arbete med miljökvalitetsmålen utifrån Försvarsmaktens centrala bestämmelser.
 • Ansvara för handläggning av ärenden gällande fysisk planering.
Kvalifikationer
 • Relevant utbildning på högskolenivå och/eller gedigen erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter.
 • Erfarenhet i rollen som miljöhandläggare eller motsvarande tjänst.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • B-körkort.
Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet från arbete med miljöfarlig verksamhet.
 • Kunskap om försvarssektorns verksamheter och miljöarbete.
 • Erfarenhet av arbete med miljöledningssystem.
 • God kunskap om Miljöbalken samt erfarenhet av att handlägga tillstånds- och anmälningsärenden enligt Miljöbalken.
 • Delaktig i genomförandet av miljörevisoner eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att genomföra miljöutbildningar.
Personliga egenskaper

Vi söker dig som är självgående och strukturerad samt har fokus på att stödja verksamheten. Du är en lagspelare som arbetar lika bra på egen hand som i grupp. Du har det engagemang som krävs för att sprida och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Du är tydlig, noggrann och systematisk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

* Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde senast 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.
 • En civil befattning.
 • Befattningen är placerad i Revingehed.
 • I tjänsten ingår resor med övernattningar.
 • Försvarsmakten ställer krav på god fysisk hälsa och har bra förmåner för träning på arbetstid.
Upplysningar om befattningen lämnas av

Miljöchef Ulf Rolin: 070-5500535.
Miljöhandläggare Carina Kristensson: 070-3124172.

Fackliga representanter

OF:of-p7@mil.se
OFR/S: senadin.sela@mil.se
SACO: saco-revinge-p7@mil.se
SEKO: sven-erik.borg@mil.se

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.

P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga