Försvarsmakten · Publicerad 18 juli

Militärregion Syd (MRS) söker två stabsassistenter

Militärregion Syd (MR S) är ett krigsförband lokaliserat till Revingehed. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande och hemvärn.

Chefen för militärregion syd med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Att stödja staben och dess processer med hantering av inkommande och utgående information i flera ledningssystem.
 • Att stödja staben med förberedelser, genomförande och efterarbete vid möten (processmöten, arbetsgruppsmöten, externa möten), konferenser, besök etc.
 • Att arbeta i och vara med och utveckla den del av stabens ledningsstödssystem som hanterar planering, genomförande, koordinering och uppföljning av stabens uppgifter, processer och verksamhet.
 • Att stödja redaktionellt vid framtagning av ordrar, rapporter och planer.
 • Att stödja staben med administrativa uppgifter.
Krav
 • Genomförd oh godkänd Grundläggande militär utbildning eller värnplikt (alternativt aspirantutbildning).
 • B-körkort
Meriterande
 • Dokumenterad/meriterad kunskap och erfarenhet av att arbeta i Microsoft SharePoint miljö.
 • God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer (Office 2010 och senare).
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Tidigare erfarenhet av militär stabstjänst.
 • Genomfört internationell tjänst i någon av FM operationer eller kunskap och erfarenhet om FM operationer och insatser.
 • Grundläggande erfarenhet i militär stabs och expeditionstjänst.
Dina personliga egenskaper

Du har en mycket god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du bl. a. kommer att ingå i tillfälliga arbetsgrupper. Vi förväntar oss att du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrig information

Tillträde enligt överenskommelse

Anställningskatergori är en GSS/K och är placerad i nivå OR 2 respektive OR 4.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av: överstelöjtnant Christer Marsch, 046-36 80 00

Sista datum för ansökan: 2018-08-12

Fackliga representanter nås via mail:

Johan Sjökvist (OF); johan.sjokvist@mil.se
Senadin Sela (OFRS); senadin.sela@mil.se
Tony Borg (SEKO); tony.borg@mil.se
Johan Kullman (SACO); johan.kullman-andersson@mil.se
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga