Förskoleförvaltningen · Publicerad 21 dec

Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Du är villig att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund.

För att utveckla kvalitén för barnen i förskolan får du som förskollärare i Malmö stad tid för verksamhetsutveckling med i genomsnitt fem timmar per vecka. Det betyder att du får schemalagd tid för bland annat reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.

För att lyckas i rollen som förskollärare ser vi att du har följande egenskaper/förhållningssätt:
* Ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor.
* Vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning, förskola och ditt förskolområde.
* Ser värdet av det kollegiala lärandet.
* Har förmågan till ett flexibelt arbetssätt olika barngrupper kräver olika arbetssätt.
* Bidrar med kreativitet, reflektion och en positiv anda.

Vi välkomnar dig som är nyfiken, lekfull och får energi av barnens frågor och lust till utforskande. Du får gärna ha ett öppet sinne och vara medveten om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Vi uppskattar särskilt om du har kreativa anlag kring estetiska uttrycksformer såsom musik, dans, drama och bild. Erfarenhet av pedagogisk dokumentation är meriterande.

Förskoleförvaltningens huvuduppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi lockar kompetenta medarbetare genom att erbjuda spännande uppdrag, trygga anställningar och en arbetsplats där nyfikenhet och nytänkande är i fokus. Vi är en stor organisation med goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Förutom spännande utvecklingsmöjligheter blir du som anställd i Malmö stad erbjuden kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och för dig som är nyutexaminerad en givande introduktionsperiod med en mentor.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på
http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Som medarbetare inom förskolan i Malmö stad får du utvecklas i din yrkesroll och erbjuds tydliga karriärmöjligheter. Vår vision är att skapa barnens bästa förskola, och idag är det hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Läs mer på http://www.malmo.se/forskolekarriar

Förskollärare sökes till spännande förskoleområde som är på gång! Området består av tre förskolor; Augustenborg, Esteten och Heleneholms förskola. Barnens bästa förskola är det övergripande målet och vi arbetar medvetet kring att ge barnen en god självkänsla samt känsla av delaktighet och glädje. Vi vill att demokrati och jämställdhet ska genomsyra vårt förhållningssätt vilket innebär ett gott och respektfullt bemötande. Alla pedagoger har egen dator och kamera för att kunna dokumentera samt ett arbetsbälte för att kunna ha viktiga saker nära till hands. Reflektion och planering sker främst i arbetslag och vid dessa tillfällen finns förste förskollärare eller pedagogista alltid med för att stötta och coacha arbetslagen framåt. Fortbildning och kollegialt lärande lägger vi stor vikt vid. Vi har APT på dagtid och pedagogiska kvällar ca två gånger per termin. Vi har även gemensamma utvecklingsgrupper i området.

Augustenborgs förskola har nio avdelningar fördelat på två hus. Vi har åldershomogena grupper så långt det är möjligt och pedagogerna följer med sin barngrupp. Vi arbetar tematiskt utifrån en saga som skapar gemenskap och samarbete mellan avdelningarna vilket ger ett glädjefullt lärande där barnens idéer och nyfikenhet är bärande för temats utveckling. Förskolans kock och köksbiträde lagar all mat och vi strävar efter att erbjuda barnen ekologisk och god mat varje dag. Det finns stora möjligheter att ha en varierad och spännande utomhuspedagogik på vår fantastiska gård. Gården präglas framförallt av barnens odlingar men även möjlighet till lek, skapande och utforskande. Det finns en OB-avdelning vilket innebär att vi har öppet kvällar och helger. Förskolan är en övningsförskola och vi tar uppgiften att förbereda studenter inför världens viktigaste arbete på fullaste allvar. Det är ett fantastiskt tillfälle att hålla oss uppdaterade på ny forskning och att se vår egen verksamhet med nya ögon. Alla förskollärare har eller ska gå handledarutbildningen för att kunna vara professionella handledare.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
27 jan
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
2
Yrkesområde
Utbildning