Förskoleförvaltningen · Publicerad 13 sept 2019

Som rektor arbetar du för att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola. Du har fokus på att varje barn får stimulans i sin språkliga, sociala och motoriska utveckling. Du ansvarar för att förskoleverksamheten utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du har ansvar för verksamheternas kvalitet, kompetens, arbetsmiljö och ekonomi. Tillsammans med dina två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare bildar ni en ledningsgrupp för de tre förskolorna. Du har det direkta ansvaret för medarbetarna i denna ledningsgrupp. Som rektor är du närvarande i verksamheten och bidrar med ett helhetsperspektiv och kvalitetstänkande för såväl ditt förskoleområde som i förskoleförvaltningens hela verksamhet. Du visar riktningen i förskolans arbete, säkerställer att det finns en gemensam förståelse av uppdraget samt stödjer och uppmuntrar medarbetarnas gemensamma arbete. Ditt ledarskap bidrar till en vi-känsla och goda relationer med både medarbetare, vårdnadshavare och barn.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har: * Pedagogisk högskoleexamen. * Några års erfarenhet från ledningsuppdrag med medarbetaransvar, gärna inom förskoleverksamhet. Vi ser gärna att du även har utbildning på akademisk nivå i ledarskap/skolledarskap. I ledningsgruppen för utbildningsområde norr krävs en modig och nyfiken ledare som med klarsynt blick kan se områdets styrkor och utvecklingsområden. Som rektor för dina tre förskolor har du långsiktiga mål och inspirerar till utveckling såväl i din lokala ledningsgrupp som i områdets ledningsgrupp. För att nå framgång i uppdraget inser du vikten av att du kommunicerar på ett sätt som skapar öppenhet och tillit både inom och utom organisationen. Självklart har du en positiv människosyn och tro på individens drivkraft. Vi ser vidare att du har lätt för att uttrycka dig i skrift och har erfarenhet av att hantera utredningar. Du är självklart väl insatt i såväl det statliga som kommunala uppdraget och trivs med att arbeta i en komplex och dynamisk miljö. Vi välkomnar dig som vill bidra och utveckla tillsammans med oss!

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit på tel 0771693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg Belastningsregistret.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Som rektor i förskoleförvaltningen i Malmö stad får du en nyckelroll i en organisation som driver utvecklingen av förskolan. Det är hos oss många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart. Här får du möjligheten att vara en del av något unikt i Sverige. Vi testar nya sätt att jobba, och skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sina professionella yrkesroller. Läs mer på http://www.malmo.se/förskolekarriär. Vi söker nu en strategisk och visionär rektor att leda ett förskoleområde med tre förskolor i centrala Malmö; Rörsjöns, Lindens och Bokens förskola. Nuvarande rektor går i pension i början av 2020. Förskoleområdet har cirka 330 barn och här arbetar runt 65 pedagoger med olika erfarenheter och bakgrund. Du leder området i nära samarbete med två biträdande förskolechefer och två förste förskollärare. Arbetssättet präglas av en gemensam pedagogisk röd tråd utifrån Reggio Emilia-inspiration där inlärning sker genom utmaningar, lek, samspel och glädje. Du kommer också att ingå i ledningsgruppen för hela utbildningsområde norr. Här finns totalt elva rektorer som leds av en utbildningschef. Inom Utbildningsområde norr finns cirka 50 förskolor och ca 3000 barn. Nu välkomnar vi dig som vill bidra med nya idéer och tankar till vår ledningsgrupp!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga