Funktionsstödsförvaltningen · Publicerad 8 feb

Som medarbetare i teamet ska du erbjuda stöd och service genom planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Inom teamet kan även mer hastigt uppkomna stödinsatser utföras. Du utgår ifrån en grupplokal och tar dig till brukaren med cykel. Arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens behov och biståndsbeslut. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: * Lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda stödinsatser enligt LSS och SoL (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Socialtjänstlagen) * Ansvara för att, tillsammans med brukaren, upprätta genomförandeplaner * Säkerställa att insatser som står i brukarens genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas * Ansvara för social dokumentation kopplat till uppdraget * Samverka med brukarens nätverk och andra samarbetspartners samt övrig personal Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum. Stödinsatserna ska utgå ifrån brukarens individuella behov och ska främja självständighet och delaktighet. Stödinsatserna ska utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Medarbetare i teamet ska vid behov kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser med stöd av egenvård.

Kvalifikationer
Krav: Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Meriterande: Specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning/LSS inom vård- och omsorgsprogrammet eller socialt arbete inom barn- och fritidsprogrammet. Fördjupning inom socialpsykiatri. Då arbetet kräver att du ska vara flexibel och bemöta personer med olika stödbehov läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Då arbetet ofta innefattar ensamarbete är det viktigt att du kan arbeta självständigt. Du behöver ha datorvana. Du måste kunna cykla. Tillsvidareanställning inom förvaltningen med anställning inom teamet (projekt) till och med 31/12 2019. Om verksamheten därefter övergår i en permanent verksamhet, kvarstår anställningen med placering i teamet. Om verksamheten inte blir en permanent verksamhet övergår anställningen till en resurspool för funktionsstödsförvaltningen alternativt förflyttas till ledigförklarade tjänster inom funktionsstödsförvaltningen.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Kontroll av belastningsregister kommer att genomföras då arbete med barn förekommer. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Funktionsstödsförvaltningens team för stöd och service är en ny verksamhet som kommer att genomföra stödinsatser till personer med psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Insatserna utförs till stor del i det ordinära boendet i form av stöd- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är t.ex. inköp, städ/tvätt, omvårdnad, stöd vid förflyttningar med mera. Teamet är även Funktionsstödsförvaltningens övriga verksamheter behjälpliga med korta insatser såsom t.ex. personlig assistans, avlösning, ledsagning, insatser i LSS-boenden, korttidshem LSS med flera Teamet kommer i huvudsak att utföra insatser i de centrala delarna av Malmö.
+ Läs mer om företaget