Funktionsstödsförvaltningen · Publicerad 16 dec 2019

Aktivera och handleda en ungdom med autism.

Delta i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal, omvårdnadsuppgifter förekommer. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Dokumentera enskilt och tillsammans med övrig personal. Vid behov vara ett stöd i dokumentationsarbetet för kolleger.

Planera, utföra, följa upp och utvärdera brukarnas aktiviteter.

Personalens roll innebär ett brukarnära arbete. Som anställd har man ett ansvar för att tillgodose brukarens intressen och behov samt skaffa sig god kunskap om brukarens funktionsnedsättning.

Kvalifikationer
Stödpedagog: Eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH- poäng eller 60 högskolepoäng.
Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.

Stödassistent: Gymnasieprogram med yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och tydliggörande pedagogik minst ett år är ett krav.

Erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteende och lågaffektivt bemötande minst ett år är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B-Körkort för manuell växellåda är meriterande

Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister. Sökande som inte lämnat eller uppvisat giltigt registerutdrag kommer inte anställas.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

I enlighet med Malmö Stads mål att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad är anställningen på heltid med möjlighet att ansöka om partiell ledighet ner till önskad tjänstgöringsgrad.

Löpande urval kommer att ske under annonseringstiden.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Tjänsterna innebär ett brukarnära arbete med en ungdom med autismdiagnos där tydlighet och struktur är en viktig del av arbetet.
Hantering av utmanande beteende förkommer i det dagliga arbetet, erfarenhet av lågaffektivt bemötande är därför ett krav.

Övergripande mål är, brukarens behov i centrum, kontinuerlig anpassning av innehållet till den utsträckning där brukaren upplever det som meningsfullt och stimulerande.

Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt för brukaren. Det stöd och service som ges ska vara grundat på respekt för brukarens självbestämmande och integritet. Stödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga.

Verksamheten ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt grundat på Malmö stads policy. Uppgifterna utförs utifrån vad som anges i plan för LSS-verksamhet i Malmö stad kring delaktighet, självbestämmande och helhetssyn.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
15 feb 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
4
Underkategori
Vård & Omsorg

Inga fler liknande jobb tillgängliga