Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen · Publicerad 25 nov 2019

* Ansvara för myndighetsbeslut för äldre och vuxna människor med somatisk sjukdom och/eller fysisk funktionsnedsättning.
* Handlägga ärenden för personer bosatta i främst ordinärt boende men även på korttidsboende och på sjukhuset.
* Utreda, pröva, besluta och följa upp besluten kring den enskildes behov av bistånd enligt gällande lagstiftning.
* Möta den enskilde i hemmet eller under samordnad individuell plan/vårdplanering och ta hjälp vid annan kompetens vid behov.
* Planera, följa upp och utveckla verksamheten.
* Samverka med andra myndigheter.


Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god kunskap om målgruppen och för målgruppen relevant lagstiftning. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt kan motivera dina beslut på ett klart och tydligt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar själv ditt arbete, driver processer framåt i målets riktning och har förmåga att behålla realistiskt perspektiv på situationer. Du har förmåga att hantera och kritiskt granska synpunkter och klagomål. Du ska kunna prioritera samt göra etiska överväganden och ställningstaganden. Du har god förmåga att sätta dig in i andra människors situation och kan möta varje enskild person och dennes närstående utifrån deras individuella situation. Du erbjuder ditt stöd till kollegor vid behov och du ber dina kollegor om stöd när du själv behöver det.

Erfarenhet av myndighetsutövning, annat kvalificerat arbete inom funktionshinderområdet samt arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande men inget krav. Meriterande är om du har fördjupade studier inom äldre- och/eller funktionshinderområdet och har erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdomar och/eller av arbete med personer med psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har arbetat i Procapita/
Lifecare- Handläggare och Mina planer/SVPL-IT samt om du har kunskaper om Socialstyrelsens utredningsmodell IBIC. Dokumenterad förmåga att kunna möta människor på ett stödjande sätt och viss erfarenhet av att arbeta med Socialstyrelsens bedömningsinstrument Behov i centrum och ICF är meriterande. Andra språkkunskaper är meriterande liksom MI-utbildning eller annan utbildning inom samtalsmetodik.


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga