Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen · Publicerad 21 nov 2019

Välkommen till ett utvecklande chefsuppdrag på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och avdelningen för särskilt boende. Avdelningen har cirka 2050 medarbetare, i dagsläget organiserade i nio enheter och ansvarar för de insatser som utförs åt brukare i särskilda boenden. Huvudfokus för avdelningens verksamhet är att bedriva vård och omsorg med god kvalitet, och därigenom skapa trygghet för brukare och deras anhöriga.

Förvaltningen befinner sig i en spännande tid av förändring, där mod och en förmåga att tänka nytt blir en nyckel till framgång. Vi ska ligga i framkant vad gäller digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Som enhetschef verkar du som en möjliggörare där du fyller en viktig funktion i den resan och i stadens fortsatta utveckling för att kunna ta vara på möjligheter. Våra enhetschefer har en central roll i uppdraget att öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten i Malmö stad och för våra brukare. Ditt uppdrag som enhetschef innebär att du i samverkan med avdelningschef och förvaltningsledningen, samt din enhet, utvecklar arbetsformer och processer för professionell verksamhetsledning baserad på tydliga roller och ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.

Som enhetschef leder du sektionschefer, det löpande operativa och strategiska arbetet. Du har även det samlade ansvaret för att planera och leda samtliga processer i avdelningen kopplat till enhetens uppdrag inom sakområdet. Du förväntas kunna representera en solid kunskapsbas inom kvalitets- och utvecklingsarbete och ledarskap är en del av din spetskunskap. Som enhetschef ska du representera den strategiska dimensionen av avdelningen och förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete och du ska genom din enhet kunna förse förvaltningsledning och nämnd med kvalificerat analysmaterial som underlag för beslut.

Omvärldsbevakning ska vara ett viktigt instrument för dig för att hålla din verksamhet uppdaterad. En central del i ditt uppdrag innebär att du tillsammans med din enhet förväntas bidra till att förvaltningen ligger i framkant när det gäller att skapa förutsättningar för en verksamhet med stor relevans för malmöbor i behov av vård och omsorg. Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn.Kvalifikationer
För att lyckas krävs en god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt en förmåga att skapa förtroende och kunna lyssna och läsa av situationer och sammanhang. Du drivs av en nyfikenhet inför verksamheterna och din förmåga att tänka strategiskt och se till helheten, både sett ur ett förvaltningsperspektiv och ur perspektivet Malmö stad, kommer att vara centralt.

Med ett entusiasmerande ledarskap som karaktäriseras av handlingskraft, integritet och ett kommunikativt förhållningssätt, fattar du kloka beslut som kan bidra till att utveckla så väl förvaltningens arbetssätt inom sakområdet som avdelningens organisation och medarbetare.

Du har en relevant akademisk utbildning i kombination med kvalificerad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Din bakgrund inkluderar chefs- och ledarerfarenhet i kombination med solid erfarenhet av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vidare krävs goda kunskaper av målstyrning och uppföljning. Att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa processer tror vi är en förutsättning.
Vi bedömer att erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom erfarenhet av facklig samverkan. En god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.
Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag i en förvaltning där det finns stor kunskap och erfarenhet inom hälsa vård och omsorg.

Välkommen med din ansökan!
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är, med våra 5 200 medarbetare, Malmö stads största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Var med och bygg morgondagens vård och omsorg Malmö behöver dig! I vår förvaltning arbetar vi efter ledstjärnan och budskapet Varje dag är viktigast!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
22 dec 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Kontakt
Mejla Natasha Hellenäs

Inga fler liknande jobb tillgängliga