Hunton Fiber AB · Publicerad 24 mars 2020

Hunton har de senaste åren haft en god tillväxt på den svenska marknaden. En framgångsfaktor är vår nya fabrik som tillverkar träfiberisolering vilket har stärkt Huntons posistion som leverantör på marknaden. Vi har under de senaste åren fått många nya avtal med bygghandelskedjorna pga våra naturliga och förnybara produkter.

Hunton har stora ambitioner att fortsätta växa i Sverige och Danmark – personen vi söker ska vara geuint intresserad av att driva och utveckla långsiktiga affärsrelationer med våra kunder.

Som försäljningschef är man ansvarig, tillsammans med Marknadsdirektören, att vidareutveckla Hunton som varumärke på den svenska och danska marknaden.

Det är sex personer som rapporterar direkt till försäljningschefen. Två av dessa är placerat vid Huntons försäljningskontor i Malmö. Företaget har en decentraliserad säljsorganisation där distriktscheferna har hemmakontor och bor centralt i sitt distrikt.

Arbetsuppgifter
 • Budget- och resultatansvar
 • Sverige och Danmark.
 • Utveckla marknaden enligt företaget strategiska mål.
 • Business Reviews varje månad
 • Utveckla och stötta distriktscheferna så att dem uppnår sina försäljningsmål.
 • Samresor
 • Gemensamma kundmöten
 • Utveckla försäljningsprocessen
 • Förhandling med byggvarukedjor, husfabriker och entreprenörer
 • Optimalisera resurserna i förhållande till var och ens gällande kundportfölj.
 • Planlägga och genomföra marknadsaktiviteter.

Kvalifikationer
 • Säljerfarenhet med dokumenterat resultat
 • Erfarenhet som försäljningschef är en klar fordel
 • Erfarenhet med Key Account ansvar/ kedjeansvar är en förutsättning
 • Utbildning på högskolenivå
 • Gärna en teknisk utbildning, men dette kan kompenseras med god teknisk förståelse
 • Goda språkkunskaper
 • God IT kompetens
 • M365, Sharepoint

Vi söker en informell och professionell person som är målmedveten, energisk, strukturerad, motiverande och teamorienterad.

Försäljningschefen rapporterar direkt till Marknadsdirektören. Antal resedagar är beräknat till 40 dagar per år. Placering är Huntons försäljningskontor i Malmö.

För mer information kontakta ring +47 40804950.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Hunton är ett företag etablerat i Gjøvik, Norge, som sedan 1889 har producerat byggprodukter och byggsystem baserat på trä och träfiber. Idag är Hunton en ledande leverantör av byggprodukter tillverkade av naturliga och förnybara råvaror till den nordiska marknaden.

Vintern 2019 stod vår nya träfiberisoleringsanläggning klar vid Skjerven, Gjøvik som kommer att förse den nordiska marknaden med Nativo Träfiberisolering.

Det är naturen som skapar våra råvaror. Därför har Hunton fokus på miljö från flis till slutanvändare. Att bygga med trä och träfiber bidrar till att reducera klimatavtrycket, samtidigt som byggnationerna blir goda att leva i. Allt trämaterial vi använder i produktionen kommer från PEFCTM certifierat skogsbruk.
Hunton omsätter för 460 miljoner NOK och har 149 anställda.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga