Kulturförvaltningen · Publicerad 12 sept 2019

Vi söker nu en driven kulturstrateg som ska ha ansvar för att driva och utveckla uppdraget rörande att säkerställa att besökaren får tillgång till relevant, modern och välfungerande barn- och ungaverksamhet.
Kulturstrategens roll kommer att vara:

* att arbeta medvetet strategiskt utvecklande med syfte att uppfylla det av kulturnämnden formulerade, förvaltningsövergripande och prioriterade uppdraget barn och unga
* att skapa en gemensam agenda för uppdraget för Biblioteken i Malmö
* att se till att Barnkonventionen, som blir lag 2020, efterföljs av alla inom Biblioteken i Malmö
* att se till att enheten har relevant kulturpolitisk kunskap
* att bidra till ett brett lokalt, regionalt och nationellt nätverk utom och inom biblioteksvärlden
* att samarbeta och samverka över avdelningsgränser, förvaltningsgränser och mellan offentligt och ideellt kulturliv
* att arbeta undersökande, öppet och nyfiket, med syfte att skapa förståelse för inblandade inom vår avdelning

och det viktigaste
* att arbeta med att, på ett trovärdigt och långsiktigt sätt, skapa arenor och samarbetsytor för barn, unga och unga vuxna.

Utifrån vårt uppdrag att erbjuda Malmös barn och unga, samt deras vuxna, en utvecklande, demokratisk och tillgänglig plats med upplevelser, skapande och läslust i fokus, behöver vi dig för att säkerställa att avdelningen har en kvalificerad strategisk kompetens.
Du ingår tillsammans med enhetschef, två sektionschefer samt utvecklingssamordnare i enhetens ledningsgrupp.

Samspelet mellan Biblioteken i Malmös enheter samt sektioner och Malmöborna är en avgörande faktor för bibliotekens utveckling. Här får du en viktig roll som representant och föredöme för en spännande och komplex organisation med många kunniga medarbetare. Du är en framträdande kontakt med andra aktörer i kultursektorn.


Kvalifikationer
Som person är du genuint intresserad av ledarskapsfrågor, målinriktad, lösningsfokuserad, pedagogisk, flexibel, trygg, ödmjuk, reflekterande, tydlig, kommunikativ, positiv, empatisk, ärlig, självgående, ansvarstagande, visionär och offensiv.

Du har arbetat med barn- och ungafrågor med fokus på barns, ungas och unga vuxnas
delaktighet i kulturlivet.

Du har mycket god kännedom om kulturlivet i Skåne och gärna ett bra kontaktnät även nationellt och internationellt inom kultursektorn. Du har härigenom skapat goda erfarenheter av att arbeta tvärsektoriellt och i samverkan med andra aktörer.

Du har en adekvat utbildning och fortbildning inom sakområden som arbetsgivaren bedömer är relevanta för tjänsten.

Du är tydlig, har helhetssyn och förmåga att inspirera och samverka inom och utom organisationen. Du känner ett långsiktigt ansvar för invånarnas bästa.

Du är strategisk och processorienterad. Att göra fel är lärorikt. När det blir rätt är resultatet fantastiskt.

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt, testar och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I och med att arbetsuppgifterna innebär kontakt med barn och unga kommer arbetsgivaren kräva utdrag ur belastningsregistret.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anger i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga