Malmö Högskola · Publicerad 23 sept

Din bakgrund

Som HR-chef på Malmö Högskola är du Avdelningschef och leder högskolans (universitetets) utveckling av HR-området med hjälp av avdelningens 22 medarbetare i samarbete med chefer och ledare på olika nivåer. HR-avdelningen ansvarar för såväl operativt som strategiskt stöd inom hela verksamhetsområdet, inkluderande framtagande av policys, planer, riktlinjer och tillämpningsbeslut.

HR-avdelningen bedriver strategiskt och högskoleövergripande utvecklingsarbete med ansvar för att med ett tydligt mottagarperspektiv, utveckla och förvalta ett processorienterat arbetssätt i samverkan med övrig verksamhet vid högskolan. HR-chefen måste vara drivande samtidigt som förmågan att vara lyhörd, diplomatisk och uthållig i förändringsprocesser är viktig.

I HR-avdelningen ingår Lönefunktion inklusive förvaltning av högskolans HR-/lönesystem Primula, rekryteringssystemet ReachMe och tjänsteplaneringssystemet Retendo.

Tjänsten rapporterar till Förvaltningschefen.

Specifika ansvarsområden
  • Aktivt stödja ledningen och övriga i organisationen att förverkliga högskolans strategier och mål.
  • Ansvara för verksamhetsområdet, inkluderande utformning, utveckling och uppföljning, samt kvalitetsansvar. Ansvaret innefattar även framtagande av policies, planer, riktlinjer och tillämpningsbeslut.
  • Tillse att HR:s personella och ekonomiska resurser disponeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande föreskrifter och inom ramen för fastställd budget.
  • Ge stöd och service inom samtliga HR-kompetensområden gentemot hela Malmö högskola. HR-stödet är till största delen riktat mot högskolans chefer.
  • Vara systemägare för de IT-baserade stödsystem som behövs för verksamhetens genomförande.
  • Inom ramen för personalansvaret genomföra medarbetarsamtal, upprätta kompetensutvecklingsplaner, ansvara för lönesättning i form av både lönesättande samtal och återkopplande lönesamtal.
  • Arbetsmiljöansvar innefattande främjande av en god fysisk, psykosocial och jämlik arbetsmiljö.
Bakgrund och kvalifikationer

Vi söker dig som har lett en HR-avdelning med olika kompetenser och uppdrag samt har erfarenhet av att leda en organisation i förändring. Du har flerårig erfarenhet som HR-chef och erfarenhet från universitet och högskola, kommun eller landsting på övergripande nivå. Alternativt har du arbetslivserfarenhet från chefsuppdrag i myndighet, näringsliv eller idéburen sektor i kombination med erfarenhet från HR-arbete inom universitet eller högskola.

Utbildningsmässigt har du högskoleexamen från Personal- och arbetslivsprogrammet eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska förutsätter vi.

För att lyckas i rollen behöver du ha högt engagemang för högskolans mål, resurser, budget och resultat. Du har god ledarförmåga och kan driva, organisera, prioritera och delegera arbetet väl.

Som person är du kommunikativ, har gott omdöme, hög personlig mognad och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat. Du visar engagemang inför arbetsuppgifterna och entusiasmerar din omgivning.

Om Malmö Högskola

Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med cirka 1 800 anställda och 12 000 helårsstudenter. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen, kreativ, innovativ och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer, samt flervetenskaplig utbildning och forskning i tätt samspel med omgivande samhälle. Högskolans ambition är att med utbildning och forskning bidra till att lösa olika samhällsutmaningar.

Övrigt

Vi arbetar med löpande urval och intervjuer med Malmö Högskola för de kandidater som går vidare kommer att ske i v. 42. Anställningen är tillsvidare 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid regleras enligt avtal. Diskussion om tillhörighet i den lokala chefskretsen pågår.

Fackliga företrädare

Saco-S: Martina Vall, martina.vall@mah.se
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekahrian@mah.se

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Malmö Högskola med Wise Professionals. För mer information om tjänsten, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Sophie Stakston telefon 0765-454027, sophie.stakston@wise.se eller Fredrik Lind på telefon 0765-259040, fredrik.lind@wise.se. Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev på www.wise.se snarast möjligt, dock senast den 2016-10-12

Välkommen med din ansökan!

Wise Professionals är Rekryteringsbyrån som designar, utvecklar och erbjuder rekryteringslösningar - på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken och tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga