Malmö Stad Projekt · Publicerad 12 nov 2021

Är du redo att ta dig an ett kvalificerat och spännande uppdrag som kräver mod, engagemang och nytänkande? Då är det till oss du ska söka dig! Här möts du av kunniga och engagerade medarbetare och chefskollegor och får möjlighet att arbeta proaktivt och kreativt med boende för hemlösa.

Sektionchefsuppdraget omfattar tre av våra boenden inom enhet Boende och stöd: Bostad Först, Bostadsbyn samt Älggatan. Enhetens uppdrag är att erbjuda olika typer av boendeformer för Malmöbor som av olika anledningar har svårt att få eller behålla ett boende inom den ordinarie bostadsmarknaden. Inom målgruppen finns även de som befunnit sig i långvarig hemlöshet och som också kan ha en diversifierad social problematik såsom exempelvis missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Arbetsuppgifter

I uppdraget som sektionschef ingår att:
 • Leda och fördela arbetet inom sektionen och att ansvara för verksamhetens ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitet och resultat
 • Kommunicera verksamhetsinriktning och mål, samt säkerställa att verksamheten arbetar mot dessa
 • Ingå i enhetens ledningsgrupp samt olika forum, nätverk och arbetsgrupper och där arbeta för sektionens och Malmöbornas bästa
 • Tillsammans med dina medarbetare, som i dagsläget består av en grupp om totalt 16 medarbetare, arbeta med utvecklings- och verksamhetsfrågor, omvärldsbevakning och liknande
 • Samverka med interna och externa aktörer samt socialtjänst
Stort fokus ligger i att enheten är en del i samarbetet över avdelningsgränser för att tillsammans ge rätt insatser till hemlösa i Malmö stad. Enheten är i ständig utveckling för att kunna möta stadens behov av boendeplatser och för att erbjuda kvalitativa boenden med rätt form av stöd till den enskilde. Som stöd i vardagen finns dina sektionchefskollegor och enhetschef och du blir en viktig del i enhetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen, socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig (minst 180 hp). Tjänsten kräver tidigare erfarenhet av en chefsroll som inneburit ansvar för personal, budget samt ett övergripande verksamhetsansvar på en operativ nivå. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation. Vidare har du erfarenhet av arbete inom området beroendesjukdom, erfarenhet av arbete inom området boende för hemlösa samt erfarenhet av arbete med personer med aktivt missbruk.

Du behärskar obehindrat det svenska språket i både tal och skrift och har goda kunskaper i Office-paketet och Outlook.

Meriterande för tjänsten är:
 • Erfarenhet av att driva boende för målgruppen hemlösa
 • Erfarenhet av myndighetsutövning och goda kunskaper i gällande lagstiftning
 • Goda förvaltningskunskaper
 • Dokumenterad ledarskapsutbildning
 • MI-utbildning
 • Utbildning i återfallsprevention
Som ledare motiverar och skapar du engagemang i dina arbetsgrupper. Du skapar tydliga mål och ger dina medarbetade de verktyg och den tillit som behövs för att nå dit. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du tar initiativ till förbättring och förändring och har lätt för att anpassa dig förändrade omständigheter.

Om verksamheten

Bostad först är en insats för personer som befinner sig i hemlöshet och har en sammansatt social problematik. De får möjlighet till ett eget boende i form av ett övertagbart andrahandskontrakt. Tillsammans med brukaren arbetar verksamheten för att skapa ett långsiktigt och stabilt boende i enlighet med kvarboendeprincipen samt med möjlighet till förstahandskontrakt på den lägenhet som fåtts genom lägenhetsenheten på fastighets- och gatukontoret.

På Bostadsbyn samt Älggatan är målgruppen personer som av olika anledningar har svårt att behålla ett boende inom den ordinarie bostadsmarknaden. Personer med eller utan bruk av droger och med eller utan psykisk ohälsa är välkomna hos oss. Vårt arbete och utformning av verksamheten baseras på Harm Reduction, lågaffektivt bemötande och på de danska principerna för Skæve Boliger.

Till skillnad mot mer traditionella modeller där insatserna är mer likriktade och mindre flexibla, är insatserna på våra boenden utformade utifrån deltagarnas egna styrkor, behov och mål. Medarbetarna på boendena har i uppdrag att ge stöd till våra boende och motivera de boende till en bättre livssituation, vara behjälplig i myndighetskontakter och möjliggöra för vidareflytt till en mer permanent och individanpassad boendelösning.

Mer information om enhetens målgrupp, våra boenden samt Skæve boliger finner du genom länkarna nedan: https://www.bostadforst.se/ https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Bolig/Almene-boliger/Skaeve-boliger

Om arbetsplatsen

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse

Övrigt

I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
Idag
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga